Dit zijn je rechten als je niet tevreden bent over de syndicus

280

Een mede-eigenaar die niet tevreden is over de syndicus kan een aantal stappen ondernemen. Katelijne D’Hauwers van Verenigde Eigenaars legt uit wat je kan doen.

De beslissing wie syndicus wordt in een appartementsgebouw wordt genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Die beslist met een gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering beslist ook om aan het contract met de syndicus een einde te maken of dat niet te hernieuwen. Bij een beëindiging in de loop van het contract kan de syndicus eventueel een schadevergoeding vragen.
Ben je niet tevreden over de syndicus dan kan je dat punt op de agenda van de algemene vergadering laten zetten. Volgt de algemene vergadering je standpunt niet dan kan je binnen de vier maanden naar de vrederechter stappen. Dat maakt kans als de beslissing niet genomen is met een voldoende meerderheid of als ze op een andere manier onrechtmatig is. Als de syndicus niets doet of grove fouten maakt kan je als mede-eigenaar eveneens een procedure starten bij de vrederechter. Je kan hem dan vragen om een voorlopige syndicus aan te stellen. Hiervoor hoef je de toestemming van de algemene vergadering niet te hebben.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)