Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Het beheer van een appartement is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. Van de syndicus wordt verwacht dat hij het reilen en zeilen in een mede-eigendom in goede banen leidt. Moet er dringend een beslissing genomen worden, dan kan de syndicus een algemene vergadering samenroepen. Nu en dan valt de vraag of ook mede-eigenaars het initiatief kunnen nemen om zo’n algemene vergadering samen te roepen.

  1. Verzoek aan de syndicus

De wet is hierin duidelijk. De syndicus is verplicht om een algemene vergadering samen te roepen, wanneer één of meer mede-eigenaars die ten minste 20% van de aandelen bezitten, hierom vragen. De betrokken mede-eigenaar(s) moeten hun verzoek via aangetekend schrijven aan de syndicus bezorgen.

  1. Termijn

Die laatste beschikt vervolgens over een termijn van dertig dagen om alle mede-eigenaars in kennis te stellen van de bijeenroeping. Doet hij dit niet, dan kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

  1. Onrechtmatige weigering

Ook niet onbelangrijk: elke mede-eigenaar kan afzonderlijk aan de vrederechter vragen om, binnen een termijn die de rechter vastlegt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te bevelen. Neem nu het voorbeeld dat een mede-eigenaar een algemene vergadering wil bijeenroepen om een bepaald voorstel te bespreken, maar dat de syndicus onrechtmatig weigert of verzuimt om dit verzoek in te willigen. In geval van een onrechtmatige weigering van de syndicus kan de vrederechter beslissen het verzoek van de mede-eigenaar toch in te willigen.

www.cib.be