Ben je aansprakelijk als je kind iets mispeutert?

206
Two little fan boys at public viewing of soccer or football game, outdoors

Als je minderjarig kind ergens schade veroorzaakt ben je daar als ouder veelal voor aansprakelijk. Je kan je hiertegen wel verzekeren. Wauthier Robyns van Assuralia legt uit hoe dat precies zit.

Je zoon gooit tijdens een spel met vriendjes met stenen waardoor er een raam sneuvelt. Of bij een winkelbezoek breekt je dochter een dure vaas. In dat geval kan je kind hiervoor zelf aansprakelijk worden gesteld als het voldoende toerekeningsvatbaar is. Het moet m.a.w. oud genoeg zijn. Hiervoor bestaat geen vaste leeftijd. Het hangt af van kind tot kind.
Als ouder ben je eveneens aansprakelijk voor de daden van je kind. Je kan aan je aansprakelijkheid ontsnappen door een dubbel bewijs te leveren. Je moet kunnen bewijzen dat je geen enkele fout in het toezicht en in de opvoeding hebt begaan. Dat bewijs is allesbehalve eenvoudig en lukt meestal niet.
Je kan je voor deze risico’s verzekeren door een familiale verzekering af te sluiten. Die komt enkel tussen voor schade die je kind toebrengt aan anderen en niet voor schade aan je eigen goederen. Hou er rekening mee dat je bij een schadegeval meestal een franchise moet betalen.
Jan Roodhooft, advocaat