Hoe ver moeten bomen en hagen van de scheiding staan?

2314
(foto iStock)

Bomen en hagen moeten op een minimale afstand van de scheidingslijn tussen twee percelen staan. Is dat niet het geval, dan kan je buur de rooiing ervan vragen. Claire De Cock van Verenigde Eigenaars legt uit hoe dit zit.

Tenzij er een ander gebruik bestaat op de plaats waar het onroerend goed gelegen is, moeten levende hagen en laagstammige bomen op minimum 50 cm van de scheiding staan. Voor hoogstammige bomen is die afstand minstens 2 meter. Hierbij rekent men de afstand vanaf de kern van de boom tot aan de scheiding.

Om hoog- van laagstammige bomen te onderscheiden wordt rekening gehouden met de hoogte van de boom, de kroon en wortelvorming. Om van hoogstammige bomen te kunnen spreken vraagt men veelal een hoogte van 3 meter of meer.

De sanctie

Als je je niet aan deze regels houdt kan je buur de rooiing van de boom of haag vragen, tenzij deze er al langer staat dan 30 jaar. Ga je hier niet spontaan toe over, dan kan hij een verzoening of zelfs een echte procedure starten bij de vrederechter. Staat een boom op de juiste afstand, maar veroorzaakt die overmatige burenhinder, dan kan je buur toch vragen dat de boom wordt gesnoeid of verwijderd.

Jan Roodhooft, advocaat

(bron omslagfoto istock)