Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren.

Vaak beslissen toekomstige kopers om nog een jaartje of twee, drie te huren om dan nog eens de grote stap te wagen. Intussen hebben ze de tijd om verder te sparen voor hun droomwoning. In dit soort gevallen wordt wel eens gevraagd naar korte huurcontracten. Maar wat als je zo’n contract van korte duur vervroegd wil beëindigen?

  1. Voor huurcontracten vanaf 1 januari 2019

Aan de algemene principes van een huurcontract van korte duur heeft het Vlaams Woninghuurdecreet niets veranderd ten opzichte van de oude Woninghuurwet. Wel nieuw is dat er nu duidelijkheid is gekomen rond de mogelijkheid tot vroegtijdige opzegging.

  1. Opzegtermijn- en vergoeding

De huurder kan de huurovereenkomst van korte duur op elk moment beëindigen mits een opzeggingstermijn van minstens drie maanden in acht wordt genomen. Bovendien moet de huurder een opzegvergoeding betalen, die varieert naargelang het tijdstip waarop de huurovereenkomst een einde neemt. Tijdens het eerste jaar bedraagt de opzegvergoeding anderhalve maand huur, tijdens het tweede jaar gaat het om één maand huur en tijdens het derde jaar een halve maand huur. Wanneer je opzegt tegen de vervaldatum van de huurovereenkomst moet je uiteraard geen vergoeding betalen.

  1. Enkel voor huurder weggelegd

Niet onbelangrijk: enkel de huurder kan beroep doen op een wettelijke opzegmogelijkheid, de verhuurder kan niet vervroegd opzeggen.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar