Vraag vooraleer je een beroep doet op een aannemer om werken uit te voeren om een offerte. Tenzij je andere afspraken maakte met de aannemer is deze offerte gratis. Een inspecteur van de economische inspectie licht toe.

Waarom een offerte vragen? Als je een offerte vraagt van een aannemer weet je op voorhand wat zijn werken je zullen kosten. De offerte moet een bedrag inclusief BTW vermelden. Zodra je de offerte aanvaardde is ze in principe bindend zowel voor jou als voor de aannemer. In de algemene voorwaarden van de aannemer kunnen nuances worden aangebracht op dit principe. Hou er rekening mee dat je aannemer zijn offerte kan beperken in de tijd. Het is dan ook belangrijk daar tijdig mee akkoord te gaan.

Laat je een aannemer een opdracht uitvoeren zonder eerst een offerte te hebben gevraagd, dan beslist de aannemer hoeveel hij je aanrekent. Je kan diens rekening dan enkel betwisten als ze abnormaal hoog is.

Het is gratis. Voor het opmaken van de offerte moet je niet betalen, tenzij je andere afspraken maakte met je aannemer. De aannemer mag je wel een rekening sturen als hij meer deed dan enkel een offerte maken. Dit is bijvoorbeeld zo als je hem om een advies vroeg of om een technische raad.

 Jan Roodhooft, advocaat