Mag je een loonfiche vragen aan een kandidaat-huurder?

1585

Als je je woning of appartement wil verhuren wil je weten of een kandidaat-huurder de huur wel zal kunnen betalen. Mag je hem om een loonfiche vragen? Katelijne D’Hauwers van Verenigde Eigenaars legt de spelregels uit.

Als verhuurder mag je selecteren binnen je kandidaat-huurders. Je mag integendeel niet discrimineren. Je mag aan een kandidaat-huurder vragen welke inkomsten hij heeft. Je kan als verhuurder zelfs vragen dat hij je een loonfiche laat zien. De kandidaat mag op de loonfiche bepaalde gegevens uitdoen (bijvoorbeeld de naam en het adres van zijn werkgever). Je mag geen huurder weigeren op basis van het feit dat hij een vervangingsinkomen heeft en geen inkomen uit arbeid of eisen dat een kandidaat-huurder een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur moet hebben.
Andere vragen die je mag stellen aan een kandidaat zijn bv. of de kandidaat-huurder gehuwd of wettelijk samenwonend is (de kandidaat mag weigeren dit mee te delen) of de kandidaat huisdieren wil houden in het gehuurde pand enz. Een ganse reeks vragen zijn wettelijk niet toegelaten. Zo mag je bijvoorbeeld niet informeren naar de geboorteplaats, de etnische afstamming of de nationaliteit van de kandidaat. Het is ook niet toegelaten informatie op te vragen over diens onroerende bezittingen en over de nummers van zijn zichtrekeningen.

Jan Roodhooft,

advocaat (www.ra-advocaten.be)