Paul & de Politiekers is de wekelijkse rubriek van onze politiek journalist Paul Cobbaert. In zijn column op dinsdag gaat hij geen thema uit de weg.

Tournée générale in café De Senaat

Wat doen die mannen en vrouwen daar eigenlijk, in die vernieuwde Senaat? Het was een vraag die ik vorige week in een interview voorgelegd heb aan Jan Peumans (N-VA), niet alleen voorzitter van het Vlaams parlement, maar ook deelstaatsenator. Zijn antwoord was vrij verrassend. Of misschien net niet. Hij maakte een nulteken met zijn vingers. Vergaderingen worden afgelast omdat er geen onderwerpen zijn. Om de tijd te doden, worden wat verslagen opgesteld over transversale thema’s.

Slim gezien, dat gewichtig woordgebruik. Geen mens die de moeite zal doen op te zoeken wat dat betekent én het geeft de senatoren toch een aureool van au serieux. Die verslagen belanden uiteindelijk in de archiefkast, lees: prullenmand. Groen-senator Elisabeth Meuleman trad Peumans onmiddellijk bij op Twitter. Andere senatoren gaven geen teken van leven. Waarschijnlijk nog op vakantie.

Deze vernieuwde Senaat is een miskleun van de regering-Di Rupo. Het Vlinderakkoord zette de knip in het aantal bevoegdheden, de Senaat zou voortaan vooral als ontmoetingsplek voor parlementsleden van gemeenschappen en gewesten dienen. Als je weet dat het jaarlijks budget tien miljoen euro bedraagt, dan kan je je afvragen of ze niet beter op café gaan om elkaar te ontmoeten. Of misschien nog beter: dat ze hun ontmoetingsmomenten organiseren in de deelstaatparlementen zelf. En het wordt nog grappiger. Zelfs van elkaar ontmoeten, het enige wat ze in se nog moeten doen, komt niets in huis. Volgens Jan Peumans zitten Franstaligen en Nederlandstaligen vooral apart van elkaar.

Wist je trouwens dat Jan Becaus (ja, het nieuwsanker!) ook in die vernieuwde Senaat zetelt? Om al het genoemde zware werk te realiseren, krijgt de man maandelijks 2.500 euro netto. Ik zou zeggen: meer dan genoeg om eens een rondje te geven, Jan.

P.S. De eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat alleen de tien gecoöpteerde senatoren deze vergoeding krijgen, zij die dus niet uit de deelstaatparlementen komen.