Paul & de Politiekers is de wekelijkse rubriek van onze politiek journalist Paul Cobbaert. In zijn column op dinsdag gaat hij geen thema uit de weg.

Heerlijk helder belasten & communiceren

“De kostendekking opdrijven”, zo noemt Geert Bourgeois het als zijn regering een belasting verhoogt. Stomp. Wouter Beke spreekt over een “harmonisering” als hij een btw-tarief omhoog wil. Wederom stomp. Twee stompen in de maag van een liefhebber van heerlijk heldere taal. En dat zijn maar twee voorbeelden. Ze zijn o zo karig, de politici, die met de borst vooruit een belastingverhoging als zijnde een belastingverhoging durven te verdedigen. Off the record heet het dat het zo gevoelig ligt. Lees: dat ze bang zijn kiezers kwijt te spelen als ze helder communiceren. Stomp. Maar nu om een andere reden.

Waar is het vertrouwen in ons, de burgers, naartoe? Hebben ze ons zo laag op? Wij zien het heus wel op onze factuur als een belasting omhoog gaat. Communiceer het dan ook zo. En rechtvaardig het. Toen de zorgverzekering van 25 naar 50 euro opgetrokken werd, daagde geen mens aan de klaagmuur op. Laat dat een voorbeeld zijn.

Daarom: een bank vooruit voor Maggie De Block die het wel aandurft haar frisdranktaks openlijk te verdedigen. Al ontwijkt ze eerst vier keer de vraag, het weze haar vergeven, de vijfde keer stelt ze rechtuit dat suiker ongezond is en dat zij met een taksverhoging een gedragswijziging wil. Is dat niet legitiem als politicus? Dat is zelfs wat een politicus hoort te doen. En gezondheidseconomen zijn het met haar eens.

Eenzelfde bank vooruit voor Ben Weyts die in moeilijke tijden durft te pleiten voor rekeningrijden, een maatregel die én filevorming én luchtvervuiling moet tegengaan, twee van de grootste problemen waar Vlaanderen mee kampt. Het is niet evident wat Weyts doet. Zowel uit linkse als rechtse hoek klinkt kritiek. Ik vind dat vreemd. Wie meer vervuilt, zal meer betalen. Wie minder vervuilt, zal minder betalen. Klinkt dat als iets dat mensen genadeloos zullen afstraffen? Is dat zelfs geen keuze die de politiek moet maken én moet durven verdedigen? Het is alleszins een keuze die ik, en ik denk met mij velen, zouden begrijpen. Wij zijn heus geen oenen.