Dat een oplossing voor Arco cruciaal is voor de geloofwaardigheid van de héle regering. Dat sociale rechten automatisch toegekend zúllen worden. Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) schuwt de grote woorden niet. Dat een regering kan vallen over Catalonië, sluit hij niet uit. “Maar ik zal alles doen opdat dat niet gebeurt.”

Een uniek televisiemoment dinsdagavond op één: Kris Peeters (55) die zich in Die Huis blootgeeft over zijn angst dement te worden, over de vader die hij is, over de gemiste kans om premier te worden. Het strookt niet met het beeld van een man die doorgaans elk woord wikt en weegt. “Ik heb heel lang geaarzeld om toe te geven. Eric Goens (de maker van het programma, red) kreeg haast een inzinking, denk ik. Na lang aandringen en vele wanhopige telefoontjes heb ik toegezegd. Op voorwaarde dat het in een weekend kon ingeblikt worden.”

Was het moeilijk voor u, om u bloot te geven?

Ik heb geprobeerd zo authentiek mogelijk te antwoorden. Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Maar dat was niet evident voor mij, neen. Ik spreek doorgaans niet over mijn privéleven. En laat me duidelijk zijn: dit zal niet snel voor herhaling vatbaar zijn.

Erik Van Looy hoeft niet op uw deur te kloppen voor De Slimste Mens?

Ik ga dat niet doen. Hij was al enkele keren op mijn kantoor om mij te overtuigen. (lacht) Maar hij is vooralsnog niet zo hardnekkig als Goens.

U noemt in Het Laatste Nieuws de begroting de achillespees van de federale regering. Is armoede niet de échte achillespees? Meer dan vijftien procent van de Belgen leeft onder de armoedegrens en dat cijfer daalt niet.

Ik ben het met u eens dat dat te veel is voor een welvarende staat als België. We hebben dat niet kunnen keren. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid van álle regeringen in dit land. Vooral schrijnend vind ik kinderarmoede. In Antwerpen is dat opnieuw gestegen. Maar in Gent is dat gedaald. Het kán dus. Bij elke begrotingscontrole kloppen wij op tafel om daar iets aan te doen. Het is op onze vraag dat beslist is dat alleenstaande ouders netto meer overhouden.

Waarom wordt de ambitie opgegeven om alle uitkeringen op te trekken tot de Europese armoedegrens?

U hebt de premier toch gehoord? Die ambitie wordt niet losgelaten. Op het einde van de rit mag u de regering daarop afrekenen. Voor mij is het geen optie om de schouders te laten hangen. Dat het armoedecijfer niet daalt, moet ons stimuleren om beter te doen.

Een tip: ken alle sociale rechten automatisch toe.

Goed dat u dat aanhaalt. Dat staat ook in het zomerakkoord. (benadrukt) Wij hebben dat op tafel gelegd. Niet elke coalitiepartner was even enthousiast. Wie wel en wie niet, zal ik niet zeggen.

Sta me toe cynisch te blijven zolang die maatregel niet uitgerold wordt.

Dat moet nu inderdaad gebeuren. Vorige week zijn de federale ambtenaren voor het eerst samengekomen om alle rechten op te lijsten. De eerste stappen zijn gezet. De automatische toekenning moet er komen en deze legislatuur nog. Dat is afgesproken.

We hebben de armoede niet kunnen keren. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid van álle regeringen in dit land

Zie ik dat goed dat u de strijd tegen armoede naar u toe trekt? U had bijvoorbeeld ook al een opmerkelijk gesprek met de auteurs van het boek ‘Armoede in België’. De bevoegde staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) verweet hen aan politiek te doen.

Neen, dat is niet mijn bedoeling. Het is logisch dat een minister van Werk die gesprekken voert. Werk en armoede hangen nauw samen. Werk is een van de instrumenten om armoede te bestrijden. Al besef ik goed dat dat geen garantie is.

Hoe verloopt de samenwerking met Demir?

Wij werken op een professionele manier samen.

Zij noemde uw partij een moslimpartij. Weegt dat op de relatie?

Dat incident is uitgeklaard. Mijn voorzitter Wouter Beke was daarover heel duidelijk. In de politiek is het niet interessant om alle uitspraken op je harde schijf op te slaan.

Ik dacht even dat u zou zeggen: niet wijs.

(lacht) Ik moet opletten met het gebruik daarvan. Dat is een gimmick aan het worden. Anderzijds: ik vind dat een veelzeggende uitdrukking. Je blijft een zachte boodschap uitdragen, maar je zegt toch heel duidelijk dat iets niet kan. Maar goed, ik zal dat minder gebruiken in de toekomst. Ik zou niet willen dat het woordgebruik de boodschap overschaduwt.

U maakte een opmerkelijke belofte deze zomer: werk voor elke Belg tegen 2025. Is dat realistisch?

De politiek moet durven ambitieuze doelen voorop te zetten. Dat is er zo één. Let wel: technisch betekent dat een werkloosheidsgraad van 3 procent (nu is die 7,6 procent, red) Of dat realistisch is, is de tweede vraag. Ik besef dat er nog veel werk te doen is. Maar dat het kan, bewijzen bepaalde delen van Vlaanderen waar de werkloosheid nu al amper 3 procent is.

U zal ook naar Wallonië moeten kijken.

Ik stap niet mee in dat oude beeld dat Wallonië en Brussel er niets van bakken. Kan men sneller vooruitgang boeken? Ja. Maar men boekt wel degelijk vooruitgang. Ik ben hoopvol. Wellicht de grootste uitdaging is mensen langer zinvol aan het werk houden. Dat gaat onder meer over de relatie werk-privé. We hebben al maatregelen genomen. Mensen kunnen nu vakantiedagen opsparen. Mensen kunnen kiezen om de ene week meer en de andere week minder te werken.

De werkgever kan dat kiezen, bedoelt u?

Neen. Ik weet dat dat de kritiek is. Maar wij bouwen mechanismen in opdat de balans tussen werkgever en werknemer in evenwicht zou zijn. Ik houd ook op dat vlak de sociale dialoog nauw in de gaten. Maar er komen nog belangrijke debatten op ons af. Zie de digitalisering en de deeleconomie: dat is een prioriteit voor mij. (zie kader)

Catalonië domineerde de voorbije week de Belgische politiek. Ziet u dat mogelijk dat een regering valt over Catalonië?

Dat zou zeer spijtig zijn. Je zou denken dat dat niet kan. Maar in België vallen regeringen over van alles en nog wat. Events, my dear. Gebeurtenissen kunnen vreemde gevolgen hebben. Ik hoop alvast van niet en ik zal alles doen opdat dat niet gebeurt. Maar we zijn met vier partijen. Alle vier moeten we daarvan overtuigd zijn.

Als Arco niet opgelost wordt, zit de hele regering met een probleem

Is er al een akkoord over Arco?

Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. De regering zal begin volgend jaar een voorstel doen aan alle coöperanten om een deel van hun inbreng terug te betalen. Dat zal wellicht veertig procent zijn. Als zeventig procent van de coöperanten akkoord gaat, zal Europa dat ook aanvaarden.

Als Catalonië cruciaal is voor de geloofwaardigheid van N-VA, is Arco dan cruciaal voor uw geloofwaardigheid?

Dat is het politieke spel blijkbaar: Arco is voor CD&V. Maar ik zou niet graag alle coöperanten te eten geven die voor een andere regeringspartij stemmen. Laat me duidelijk zijn: Arco is cruciaal voor de geloofwaardigheid van de hele regering. Als Arco niet opgelost wordt, zit de hele regering met een probleem.

Ik heb nog een citaat. “Wie op Kris Peeters stemt, weet niet waarop hij stemt.”

(droog) Van Bart De Wever, zeker? Dat is natuurlijk niet juist. Wij werken in Antwerpen volop inhoudelijk. Kinderarmoede wordt een prioriteit. We hebben daar een duidelijke visie op. Idem voor mobiliteit en veiligheid. Wij willen meer de nadruk leggen op wijkagenten. Zij zien wat gebeurt en kunnen steeds aangesproken worden. Ik ga het verschil inhoudelijk maken.

U wil burgemeester worden. Welke coalitiepartner verkiest u: N-VA of Samen?

Ik heb geen voorkeur. Wij gaan als CD&V naar de kiezer. Dat was geen gemakkelijke, maar wel een bewuste keuze. (foto belga)