Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Regelmatig krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Onlangs las ik een artikel in de krant over een alleenstaande moeder die haar droomwoning had gevonden, maar uiteindelijk toch achter het net viste. Een sociale huisvestingsmaatschappij had namelijk een beroep gedaan op haar ‘recht van voorkoop’. Het doet ons beseffen dat hierover nog veel onwetendheid bestaat.  Wanneer er op de woning een voorkooprecht rust, betekent dit dat een persoon of overheidsinstelling voorrang heeft op alle andere kandidaat-kopers om het goed te kopen. En dat tegen dezelfde prijs en voorwaarden als die waaraan een andere kandidaat-koper bereid is het goed te kopen.

  1. Wettelijke voorkooprechten

In de praktijk bestaan zowel ‘wettelijke’ als ‘conventionele’ voorkooprechten. Wettelijke voorkooprechten bestaan er in het voordeel van pachters rond de gronden die ze pachten, maar ook voor overheidsinstanties, omwille van ruimtelijke ordening, natuurbehoud, …

  1. Conventioneel voorkooprecht

Een ‘conventioneel’ voorkooprecht vloeit niet voort uit een wet of een decreet, maar uit een contractuele afspraak tussen partijen. Denken we maar aan het voorkooprecht dat een huurder in zijn voordeel zou kunnen bedingen in het kader van een handelshuurcontract. Beslist de eigenaar om zijn pand te verkopen en vindt hij een goede kandidaat-koper, dan zal hij verplicht zijn om de handelshuurder eerst de kans te geven om zelf het pand tegen de gestelde voorwaarden aan te kopen.

  1. Informeren

Het is de taak van de vastgoedmakelaar om je te informeren of er op de woning die je wil kopen al dan niet een voorkooprecht rust. De notaris van zijn kant speelt een belangrijke rol bij het aanbieden van het voorkooprecht.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar