Zo zeg je je huurder op als je zelf in het huurhuis wil gaan wonen

523

Een verhuurder die zelf in het huis of appartement dat hij verhuurt wil gaan wonen beschikt over een bijzondere opzegmogelijkheid. Katelijne D’Hauwers van Verenigde Eigenaars legt uit hoe je te werk moet gaan.

Volgens de woninghuurwet kan je als verhuurder een huurovereenkomst van lange duur te allen tijde opzeggen voor eigen gebruik. Je moet dan een opzegtermijn van zes maand naleven. Je hebt deze opzegmogelijkheid niet als je een huurcontract voor korte duur (maximaal drie jaar) aanging. In de huurovereenkomst kan je deze opzegmogelijkheid ook beperken of zelfs uitsluiten.
Wil je van deze opzegmogelijkheid gebruik maken, stuur dan een (aparte) aangetekende brief aan elk van je huurders. Geef daarin aan dat je de opzeg geeft voor eigen gebruik en dat je zelf de woning gaat betrekken. Na het einde van de opzeg moet je binnen het jaar je intrek nemen in het pand. Je moet het ook twee jaar ononderbroken en effectief betrekken. Hou je je daar niet aan, dan riskeer je aan je huurder een schadevergoeding van 18 maanden huur te moeten betalen. Je kan hieraan ontsnappen als je kan bewijzen dat je wegens buitengewone omstandigheden het goed toch niet kan betrekken.
Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)