Deze week stond de herdenking van onze dierbaren centraal. De dood is een deel van het leven, elke dag voor velen een zure realiteit. Maar wat moet je doen bij een overlijden? We vroegen het aan DELA, dè uitvaartspecialist.

“Een erg zware periode, want doorheen de pijn en de diepste emoties moet je helder van geest blijven. En de juiste keuzen maken. Bij een vaststelling van overlijden moet je sowieso eerst de (huis)arts verwittigen. Hij of zij stelt het overlijden officieel vast en maakt een verklaring van overlijden op, die je later voorlegt aan de begrafenisondernemer. Tweede belangrijke stap: nagaan of er op naam van de overledene een uitvaartverzekering werd afgesloten en desgevallend onmiddellijk de verzekeraar contacteren. Vervolgens komt de begrafenisondernemer in beeld. Die bespreekt met u alle aspecten omtrent de organisatie van de uitvaart, doet de officiële aangifte van overlijden en ontvangt de akte van overlijden. Intussen breng je natuurlijk de andere nabestaanden op de hoogte. Niet alleen familie, ook vrienden, kennissen en buren. Dat is een morele plicht, maar het geeft je ook steun en een gevoel van verbondenheid in het leed van het afscheid. Belangrijk bij een overlijden in het buitenland is dat je de (eventuele) reisverzekeraar benadert en dat je bij een overlijden na een auto-ongeval ook de autoverzekeraar contacteert. En in elk geval het ziekenfonds informeren.”

Info: www.dela.be