Episode vijf van het populaire VIER-programma ‘De Mol’ staat in het teken van bezoek. Bruno en Thibaud gaan wijnproeven, terwijl Cathy, Gilles en Hanne zich mogen uitleven op doek en Stijn hun inspiratie bezorgt. Na een gelukkig weerzien met een overgevlogen dierbare, worden ook de bezoekers ingeschakeld om deel te nemen aan de volgende proef. Daar kan Gilles een vrijstelling verdienen als hij zijn medespelers weet uit te schakelen met een paintball geweer. De Mol-watcher Renzo Verdonckt analyseert de aflevering.

Proef (met) de wijn

Aflevering-5-_19_

Dag elf van het Mol-avontuur en aan de ontbijttafel krijgen de resterende zes kandidaten te horen dat ze vandaag bezoek van het thuisfront mogen verwachten. Maar voor het zover is, moet er nog een proef worden gespeeld. Gilles De Coster duidt Bruno en Thibaud aan als de twee personen die het meest houden van eten en drinken. Zij mogen naar het centrum van Buenos Aires rijden, waar ze in een hippe wijnbar een snelcursus Argentijnse wijnproeverij krijgen. Wat volgt is dat ze vier glazen Argentijnse wijn worden voorgeschoteld: één is een goedkope wijn, twee andere zijn degelijke, maar de vierde is een absolute topper. Als ze de beste drank eruit weten te halen, kunnen de heren 2000 euro verdienen. Kiezen ze verkeerd, dan wordt dat bedrag uit de pot genomen. Voor zowel Thibaud, die thuis is in de wereld van wining and dining, als Bruno, die al 15 jaar lid is van een wijnclub, zou deze opdracht piece-of-cake moeten zijn. Maar wanneer Thibaud de topwijn aanduidt als de goedkoopste en Bruno daar verrassend genoeg in mee gaat, wordt deze door presentator Gilles weggegoten. Of ze in hun opzet zijn geslaagd, zullen ze pas die avond vernemen. In een tweede luik van de opdracht, krijgen de mannen hun favoriete maaltijd geserveerd. Wat ze niet weten is dat deze gerechten door hun partner werd klaargemaakt. Als ze de associatie kunnen leggen, dan gaat er 1000 euro in de pot. Toch is Thibaud meer bekommerd om de wijnvlek op zijn shirt en herkent Bruno aanvankelijk zijn lievelingskost niet. Resultaat? Missie gefaald.

Schilderen met de Mol

Aflevering-5-_22_

Ondertussen zijn de vier andere kandidaten naar een schildersatelier in de buurt getrokken. Daar moeten drie van hen gaan schilderen. Stijn geeft aan dat hij daar niet zo goed in is en hij mag naar een aangrenzende ruimte. Daar staan drie schilderijen opgesteld. Aan de hand van een walkietalkie moet de jonge Limburger de kunstwerken omschrijven zodat Cathy, Gilles en Hanne deze op hun doek zo goed mogelijk kunnen nabootsen. Het duurt even voor Stijn duidelijke richtlijnen geeft. Terwijl Gilles met het neerzetten van een tangodansend paar de creatieveling in zich loslaat, gaat het portretteren van een madonna met kind voor Cathy beduidend een pak moeilijker. We kunnen ons de vraag stellen of ze wel echt haar best doet. Hanne geeft dan weer een eigen interpretatie aan het schilderij van de trol op het paard. Very suspicioussss! Na een halfuur zit hun taak erop en worden hun werken naar de kunstgalerij gebracht waar ze Thibaud en Bruno dienen te helpen met het vinden van de originele stukken. De heren krijgen drie kansen. Ze slagen er na twee keer in om de juiste schilderijen aan te duiden en winnen zo 3000 euro. Maar de absolute beloning voor die dag is het weerzien met een dierbare. Bruno, Hanne, Stijn en Thibaud krijgen hun partner te zien, Cathy verwelkomt haar broer en Gilles mag zijn mama omhelzen.

Aflevering-5-_30_

Die avond dineert de groep met de bezoekers en presenator Gilles De Coster in een tangoclub. Bij het eten krijgen ze de gekozen wijn van Bruno en Thibaud geserveerd. Ze vernemen dat dit niet de duurste wijn is en er dus 2000 euro uit de pot gaat. Na de maaltijd geniet het gezelschap van een paar dat voor hen de Argentijnse tango danst en worden de familieleden aan de tand gevoeld; kan hun geliefde de verrader van de groep zijn?

Gilles de sluipschutter

Aflevering-5-_9_

De volgende dag trekken de zes kandidaten met hun dierbare naar de locatie van de volgende opdracht: een verlaten vakantiepark. Het bezoek vormt een essentieel onderdeel, want zij moeten in een leegstaand zwembad een tangram in elkaar zetten. Dit is een soort puzzel waarmee ze ‘De Mol’ moeten maken. De kandidaten kunnen hun dierbare helpen door heen en weer te lopen naar het bord met de oplossing dat aan het andere eind van het zwembad opgesteld staat. De kandidaat wiens bezoeker de tangram het snelst kan maken, maakt kans op een vrijstelling. Gilles en zijn mama vormen een topteam. Hij mag dan ook in het tweede onderdeel van de proef gaan strijden om een vrijstelling te bemachtigen. En dat mag je gerust letterlijk nemen, want de jonge kerel moet met een paintball geweer verhinderen dat zijn medekandidaten één voor één een afgebakend terrein weten over te steken. Ieder van hen heeft een enveloppe gekregen en in één zit de vrijstelling. Wie door een rode rechthoek kan lopen, verdient 1000 euro voor de pot. Net als bij de proef met de schakelaars wordt Cathy al vrij snel getroffen. Stijn, Hanne en Thibaud begeven zich als getrainde militairen over het parcours, maar worden toch geraakt door de verfkogels van Gilles. Verrassend is het feit dat Bruno zich de rol van held toe-eigent door het eindpunt te bereiken en zo 1000 euro te verdienen. Gilles heeft het spel goed gespeeld en treft in de omslag van Stijn zijn vrijstelling. Hij is zichtbaar opgelucht… of is dat maar schijn?

Game Over voor Thibaud

Aflevering-5-_13_

Na afscheid te nemen van de bezoekers, wordt de groep (met uitzondering van Gilles) wederom getest op hun kennis van de Mol. Tijdens de gevreesde eliminatieronde weet Hanne na een groen scherm te zien dat ze door mag naar de volgende aflevering. De naam van Thibaud volgt, maar zijn beeldscherm kleurt rood. Na weken vol te houden dat hij het zeker wist, blijkt Thibaud toch het vijfde slachtoffer van de Mol zijn.

Het oordeel na aflevering 5

De verdachte acties van Bruno zijn de afgelopen afleveringen wel heel fel in de verf gezet. Misschien wat te fel? Cathy is dan weer naar de achtergrond verdrongen, maar heeft nog steeds geen cent verdiend. Gilles profileert zich als sympathieke fanatiekeling, maar had met de positie als sluipschutter wel de perfecte dekmantel om geld uit de pot te houden. Is hij de Mol?

Speur mee op wieisdemol.be !

Lees de andere reviews:

Aflevering 1.

Aflevering 2.

Aflevering 3.

Aflevering 4.