Van alle Vlaamse provincies zijn de inwoners van de provincie Antwerpen het minst gelukkig met hun leven en hun woning. En het meest gelukkig blijken dan weer de Limburgers, die best tevreden zijn met hoe ze wonen en leven. Dit blijkt uit het Woonrapport 2017 van Reynaers Aluminium.

In opdracht van Reynaers Aluminium bracht een onafhankelijk onderzoekbureau  de woonsituatie van de Belgen in kaart, specifiek de manier waarop mensen hun huidige woning beleven en hoe gelukkig ze daarmee zijn.

Family Carrying Boxes Into New Home On Moving Day

 

West-Vlaming veel gelukkiger met woning dan Brusselaar

Amper 15% van de West-Vlamingen is niet gelukkig met zijn of haar woning. In een grootstad als Brussel is dat maar liefst 25%.

Wonen in een ruime woning in een groene omgeving met gezonde lucht is voor elke Vlaming de ultieme woondroom. De West-Vlaming slaagt daar prima in, want in deze provincie vinden we een hoog aantal mensen die gelukkig zijn met hun woning én met hun leven. Er is tussen beide een duidelijk verband.

De helft van de West-Vlamingen geeft zijn woning een score van 7 of hoger op 10. Bovendien is slechts 15% niet gelukkig met zijn leven in het algemeen. Hiermee zitten de West-Vlamingen bij de kopgroep van mensen die gelukkig zijn met hun woning, al zijn de verschillen met de inwoners van de andere Vlaamse provincies erg klein.

De Vlaming is dus behoorlijk gelukkig met zijn woning én zijn leven. Behalve als hij in een grootstedelijk gebied woont, zoals het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Daar geeft slechts 1 op 4 zijn of haar woning een score van 9 op 10 en is een kwart van de inwoners er niet gelukkig met het leven in het algemeen.
“De correlatie tussen eigenaar zijn van een woning en gelukkig in het leven staan, verklaart het grote belang dat Vlamingen hechten aan een eigen huis of appartement. Belgen worden nu eenmaal geboren met een baksteen in hun maag,” aldus Bert Geerinckx, algemeen directeur Reynaers Aluminium.

Locatie erg belangrijk voor geluksgevoel

Het rapport onderzocht de belangrijkste redenen waarom Vlamingen wel of niet gelukkig zijn met hun woning. Om te beginnen is de omgeving waar men woont bepalend. Bijna 3 op 4 West-Vlamingen geven aan het meest tevreden te zijn over de gezonde lucht, de ligging van hun woning (90%), en de privacy (77%). Het minst gelukkig zijn de West-Vlamingen met de beschikbare mobiliteitsvoorzieningen (18%). De helft van de mensen die in een grootstedelijk gebied als Brussel wonen, geven aan dat ze deze aspecten erg missen. Bovendien ondervinden ze opvallend meer hinder van geluidsoverlast en verkeersonveiligheid. De factoren waar inwoners van een grootstad wel erg tevreden over zijn, zoals nabijheid van winkels (87%) en openbaar vervoer (79%), wegen niet op tegen de nadelen.

Gelukkigst in eigen huis

Naast de locatie hebben factoren zoals eigenaar zijn en wonen in een huis ook veel impact op het geluk. Zo is 84% van de West-Vlamingen die zeggen gelukkig te zijn met hun woning er ook eigenaar van en is die woning geen appartement maar een huis. In een grootstad zoals Brussel woont 70% in een appartement en is ruim 1 op 3 geen eigenaar van zijn woning terwijl een ruime meerderheid dat liever wel zou willen.

Het meest gelukkig zijn de West-Vlamingen over het type woning waar ze in wonen (90%), de lichtinval en de oppervlakte van de woning (83%), het comfort (88%), en de aanwezigheid van een tuin of terras (80%).

Leuke buurt en buren maken verschil

Uit het Reynaers Woonrapport blijkt ook dat mensen die willen verhuizen dit vooral doen omdat ze zoeken naar een omgeving die aangenamer wonen is, en een huis met betere afwerking en comfort. Zo zeggen twee op drie inwoners van een grootstad zoals Brussel en bijna een evengroot percentage West-Vlamingen (55%) dat ze (nog) gelukkiger zouden zijn met een woning die beter is afgewerkt en waar de woonkwaliteit hoger ligt.

1 op 4 inwoners van de grootstad tegenover nauwelijks meer dan 12% van de West-Vlamingen zeggen dat hun onveiligheidsgevoel een belangrijke reden is om te verhuizen. Voor ruim 1 op 3 West- Vlamingen is de afwezigheid van winkels en voorzieningen in de directe omgeving dan weer een belangrijke motivatie om te verhuizen. Al overweegt slechts 1 op 5 om dit effectief te doen, tegenover 40% van de inwoners van een grootstad als Brussel.

Ook als men wil verhuizen naar een nieuwe woning is de West-Vlaming beter af dan de inwoner van een grootstad. Zo geven quasi alle inwoners van de grootstad (90%)
aan dat hun financiële mogelijkheden hen beperken in het vinden van hun droomwoning. Ook in West-Vlaanderen spelen de financiële mogelijkheden, net als in de rest van Vlaanderen,
een belangrijke rol in het al dan niet realiseren van de werkelijke woondroom (65%). Maar 50% van de West-Vlamingen geeft aan dat ze geen speciale besparingen moeten doen om hun huidige woning te bekostigen, terwijl dat in de grootstad slechts voor 1 op 3 het geval is.

Oost-Vlaming veel gelukkiger met woning dan Brusselaar

Amper 15% van de Oost-Vlamingen is niet gelukkig met zijn of haar woning.  Bijna de helft van de Oost-Vlamingen geeft zijn woning een score van 7 of hoger op 10.

Meer dan 3 op 4 Oost-Vlamingen geven aan het meest tevreden te zijn over de ligging van hun woning, de mate van privacy (71%), en de nabijheid van vrienden en familie in de omgeving (74%). Het minst gelukkig zijn de Oost-Vlamingen met de geluidshinder die zij soms ondervinden (23%).

8 op 10 van de Oost-Vlamingen die zeggen gelukkig te zijn met hun woning er ook eigenaar van en is die woning geen appartement maar een huis.  Het meest gelukkig zijn de Oost-Vlamingen over het type woning waar ze in wonen (83%), de lichtinval (83%), de oppervlakte van de woning (86%), het comfort (86%), en de aanwezigheid van een tuin of terras (80%).

Voor 1 op 3 Oost-Vlamingen is de afwezigheid van winkels en voorzieningen in de directe omgeving wel een belangrijke motivatie om te verhuizen. Al overweegt slechts 1 op 5 om dit effectief te doen.

Ook in Oost-Vlaanderen spelen de financiële mogelijkheden een belangrijke rol in het al dan niet realiseren van de werkelijke woondroom (76%). 42% van de Oost-Vlamingen geeft aan dat ze geen speciale besparingen moeten doen om hun huidige woning te bekostigen.

Inwoners provincie Antwerpen minst gelukkig over hun huis

Van alle Vlaamse provincies zijn de inwoners van de provincie Antwerpen het minst gelukkig met hun leven én hun woning. 18% van de Antwerpenaren geeft zijn woning en zijn leven een score lager als 6 op 10.

40% van de inwoners van de provincie Antwerpen geeft zijn woning een 7 of meer op 10. Bovendien is slechts 18% niet gelukkig met zijn leven in het algemeen. De Antwerpenaren scoren hierin hoger dan de gemiddelde Belg, al zijn de verschillen klein.

Bijna 7 op 10 Antwerpenaren geeft aan gelukkig te zijn over het groen in de omgeving, de privacy (70%), de goede verbindingen met het openbaar vervoer (66%) en de nabijheid van winkels in de omgeving (76%). Qua ontevredenheden heeft de Antwerpenaar veel gemeen met andere verstedelijkte gebieden, zoals Brussel. Zo zijn de geluidsoverlast, (27%), het gebrek aan gezonde lucht (23%) en de verkeersveiligheid (18%) voor zowel de Antwerpenaren als de Brusselaars redenen tot ontevredenheid, al ligt deze ontevredenheidsgraad wel hoger bij de Brusselaars. Daarbij voelen de Brusselaars zich ook een stuk onveiliger dan de Antwerpenaren, en zou dat zelfs een reden voor 25% van hen kunnen zijn om te verhuizen. Andere Vlaamse provincies, zoals Limburg en West-Vlaanderen, zijn eerder ontevreden over de slechte mobiliteitsvoorzieningen (32% en 18%), maar wel gelukkiger dan de Antwerpenaren als het gaat om een groene omgeving (75%) en gezonde lucht (75%).

80% van de Antwerpenaren die zeggen gelukkig te zijn met hun woning zijn er ook eigenaar van, en die woning is voor 67% geen appartement maar een huis.

Het meest gelukkig zijn de Antwerpenaren over de grootte van hun woning (83%), de lichtinval en het comfort (81%), gevolgd door de indeling van de ruimtes en het bezitten van een tuin of terras (80%).

Antwerpenaren zijn ook tevreden over de buurt waarin ze wonen (65%) en voelen zich ook niet zo onveilig (12,5%).

Limburger meest gelukkig over woning én leven

Amper 8% van de Limburgers is niet gelukkig met zijn of haar woning. De helft van de Limburgers geeft zijn woning een 9 op 10. Bovendien is slechts 16% niet gelukkig met zijn leven in het algemeen. Hiermee zorgen de Limburgers voor de beste score van alle Vlamingen.

Bijna 3 op 4 Limburgers geeft aan tevreden te zijn over de luchtkwaliteit en het groen in de omgeving (75%), de grootte van hun woning (86%), en de privacy (78%). Het minst gelukkig zijn de Limburgers met de beschikbare mobiliteitsvoorzieningen (30%).

Het meest gelukkig zijn de Limburgers over de lichtinval in hun woning, de oppervlakte en het comfort (90%), gevolgd door de wind- en regenisolatie (80%).

De helft van de Limburgers zegt dat ze (nog) gelukkiger zouden zijn met een woning in een leukere buurt met aangename buren. Slechts 1 op 10 Limburgers zegt dat hun onveiligheidsgevoel een belangrijke reden is om te verhuizen. Voor ruim 1 op 3 Limburgers is de afwezigheid van winkels en voorzieningen in de directe omgeving dan weer een belangrijke motivatie om te verhuizen. Al overweegt slechts 1 op 5 om dit effectief te doen.

Vlaams-Brabander veel gelukkiger met woning dan Brusselaar

Amper 13% van de Vlaams-Brabanders is niet gelukkig met zijn of haar woning. Meer dan de helft van de Vlaams-Brabanders geeft zijn woning een score tussen de 7 en 8 op 10. Bovendien is slechts 18% niet gelukkig met zijn leven in het algemeen.

Bijna 9 op 10 Vlaams-Brabanders geven aan het meest tevreden te zijn over het groen in de omgeving, de ligging van hun woning (86%), en de privacy (77%). Het minst gelukkig zijn de Vlaams-Brabanders met de afstand tussen hun woning en de werkplek (17%).

90% van de Vlaams-Brabanders die zeggen gelukkig te zijn met hun woning zijn er ook eigenaar van en die woning is voor 80% geen appartement maar een huis.
Het meest gelukkig zijn de Vlaams-Brabanders over het type woning waar ze in wonen (90%), de lichtinval in hun woning, de oppervlakte, het comfort, en de aanwezigheid van een tuin of terras (80%).
Bijna twee op drie Vlaams-Brabanders (61%) zeggen dat ze (nog) gelukkiger zouden zijn met een woning met een mooiere inrichting, gelegen in een leukere buurt, en 18% zeggen dat hun onveiligheidsgevoel een belangrijke reden is om te verhuizen.

Voor ruim 1 op 3 Vlaams-Brabanders is de afwezigheid van winkels en voorzieningen in de directe omgeving dan weer een belangrijke motivatie om te verhuizen. 1 op 5 overweegt om dit effectief te doen.

Ook in Vlaams-Brabant spelen de financiële mogelijkheden een belangrijke rol in het al dan niet realiseren van de werkelijke woondroom (72%). Maar 43% van de Vlaams-Brabanders geeft aan dat ze geen speciale besparingen moeten doen om hun huidige woning te bekostigen, terwijl dat in de grootstad slechts voor 1 op 3 het geval is.

 

Ontdek zelf hoe gelukkig je met je woning bent door de Gelukkig Wonen-test te doen.