Hoeveel kost een advocaat?

544

Vroeg of laat kan iedereen te maken krijgen met een juridisch probleem: een echtscheiding, ontslag of een conflict over een erfenis of een onbetaalde factuur. Op dergelijke momenten kan advies en begeleiding van een advocaat nuttig en nodig zijn. Waar wat kost zo’n advocaat? De website van de Orde van Vlaamse Balies, de wettelijke beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur, legt het haarfijn uit.

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons). Er bestaan geen vaste tarieven. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij met zijn cliënt maakt.

Verschillende criteria

Close up low angle view of the blurred hands of a businessman signing a document or contract with focus to the text Contract. Shallow dof.

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:

  1. Volgens een uurtarief: de advocaat zal het aantal uren dat hij aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief. U kunt vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt af van de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, of de zaak dringend is, de aard van de zaak enz.
  2. Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.
  3. Volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
  4. Vast bedrag: de cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen.
  5. Jaarcontract: deze methode wordt vaak toegepast door bedrijven die verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.

Modelcontract

U kunt vooraf aan uw advocaat een schatting vragen van de kosten en het ereloon. Maak daarover duidelijke afspraken. Wij raden u aan om de financiële kant van uw dossier regelmatig met uw raadsman te bespreken en te evalueren.
woman holding a scales of justice focus on the scales of justice

De Orde van Vlaamse Balies stelt aan de advocaten en aan de burger een modelcontract ter beschikking met als doel de belangrijkste verbintenissen tussen een advocaat en zijn cliënt schriftelijk vast te leggen. Het gebruik van het modelcontract is niet verplicht.

Vaak is het moeilijk om bij aanvang een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. Hoe een zaak precies zal verlopen, hangt af van verschillende factoren. Het kan dus gebeuren dat uw advocaat meer tijd nodig heeft dan hij eerst had gedacht. Hij moet u tijdig informeren over dit extra werk en u de extra kosten meedelen. Vraag hiernaar bij de bespreking van uw dossier. Heel vaak worden er voorschotten (provisies) gevraagd. Eventueel kunt u de betaling spreiden.

Gerechtskosten

In een procedure zijn er ook nog gerechtskosten (van de rechtbank en de gerechtsdeurwaarder). Die moet u betalen. Tenzij de rechter beslist dat de tegenpartij ze geheel of gedeeltelijk moet betalen samen met de rechtsplegingsvergoeding. Die vergoeding is een tussenkomst voor bepaalde prestaties van uw advocaat. Het bedrag van de vergoeding is wettelijk vastgelegd en hangt af van de aard van de zaak.
brown gavel and open book on a wooden table of the law in the courtroom

Eventueel komt u in aanmerking voor financiële steun van de overheid via het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand. Dat hangt onder meer af van uw inkomen. Als u in aanmerking komt, stelt het bureau voor juridische bijstand een advocaat aan.

Indien u niet akkoord gaat met het ereloon van uw advocaat, kunt u daarover met hem overleggen. Als er geen oplossing uit de bus komt, kunt u een brief sturen naar de stafhouder van de balie waartoe uw advocaat behoort. Voeg hierbij zoveel mogelijk bewijsstukken. Hij zal de zaak onderzoeken en nagaan of uw klacht al dan niet gegrond is.