Kan je eisen dat je je kleinkinderen mag zien?

346

Ten gevolge van een ruzie met één van je kinderen krijg je je kleinkinderen niet meer te zien. Heb je eigenlijk een omgangsrecht met je kleinkinderen? En hoe kan je dat afdwingen?
Als grootouder heb je wat men noemt een ‘principieel’ omgangsrecht met je kleinkinderen. Je kan een omgang met je kleinkinderen vragen tenzij dit tegen het belang van de kleinkinderen ingaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je jaren niet omkeek naar het kleinkind, als je het omgangsrecht gebruikt om je kleinkinderen tegen hun ouders op te zetten enz. Het loutere feit dat je ruzie hebt met je kind is niet voldoende om je het omgangsrecht te ontnemen.
Blijft je kind je de omgang met je kleinkinderen ontzeggen, dan kan je een procedure starten bij de familierechtbank. Je kan daar een vonnis vragen waarin je een omgangsrecht krijgt toegekend. In zulk geval kan bijvoorbeeld een omgangsrecht gegeven worden van 1 dag per maand en wat langer (bv. 2 à 3 dagen) in de schoolvakanties. Zijn er goede aanwijzingen dat je kind deze regeling niet zal naleven dan kan je vragen dat er een dwangsom gekoppeld wordt aan de regeling.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

(bron omslagfoto istock)