Als appartementseigenaar vraagt men je om lid te worden van de raad van mede-eigendom. Wat houdt dat precies in? Dajo Hermans van vastgoedcommunicatiebureau Bereal verduidelijkt.

In grote appartementsgebouwen moet er een raad van mede-eigendom zijn. In kleinere gebouwen is dat niet verplicht maar mag zo’n raad worden opgericht. Enkel eigenaars mogen deel uitmaken van de raad.
De taak van de raad bestaat erin erover te waken dat de syndicus zijn taak correct uitvoert. De raad kan ook bijkomende opdrachten krijgen (zo bv. om offertes op te vragen bij aannemers voor werken die uitgevoerd moeten worden). De raad moet halfjaarlijks een verslag opmaken. Dit moet onder de andere mede-eigenaars verspreid worden.
Meestal word je als lid van de raad daar niet voor betaald, hoewel er wel wat werk kan inkruipen. Je kan aansprakelijk gesteld worden voor de uitoefening van je opdracht. Vraag aan de syndicus of er in zijn verzekering ook een verzekering zit voor de leden van de raad van mede-eigendom. Is dat niet het geval, vraag dan het akkoord van de vergadering van mede-eigenaars om zo’n verzekering te nemen waarbij de vereniging van mede-eigenaars de premies betaalt.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)