Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Stel, je hebt een tijd geleden een woning gekocht, maar omwille van professionele redenen wil je die nu opnieuw van de hand doen. Moet je dan een meerwaardebelasting op de verkoop van je woning betalen? Of je als verkoper belast wordt, hangt af van de termijn waarbinnen je het onroerend goed verkoopt.

  1. Termijnen

Als men een woning aankoopt, dan wordt men daar in principe enkel op belast als men het pand binnen de vijf jaar opnieuw verkoopt. De termijn wordt berekend op basis van de data van de authentieke akte van de aan- en verkoop. Gaat het om een nieuwbouwwoning, dan geldt de termijn van vijf jaar vanaf de eerste ingebruikname van de woning.

  1. Eigen woning

Wanneer je als verkoper je eigen woning verkoopt – dus waar je ook zelf gewoond hebt – dan wordt die bij een verkoop niet belast op de meerwaarde. Ook niet als dat binnen de vijf jaar na de ingebruikname gebeurt en met winst. Maar let op, het volstaat niet om je enkele dagen of weken in een woning te domiciliëren en ze vervolgens belastingvrij te verkopen. Je moet als verkoper minstens 12 maanden gedomicilieerd geweest zijn op het adres van de woning.

  1. Laat je adviseren

Indien men de woning heeft verkregen via een schenking, dan is de meerwaardebelasting verschuldigd bij verkoop, ruil en inbreng in een vennootschap binnen de drie jaar na de akte van schenking. Voor gronden geldt een gelijkaardige regeling als bij gebouwen. Hier word je belast als je de grond binnen de acht jaar na de aankoop opnieuw verkoopt. Om zeker te zijn, laat je je best adviseren door een vastgoedmakelaar.

www.cib.be