Als je kind of een vriend je vraagt om je voor hem borg te stellen, denk je maar beter twee keer na. Voor je het weet kan je er een serieuze financiële kater aan over houden.

Een bank vraagt aan wie een krediet wil aangaan wel eens om iemand een borgstelling te laten tekenen. Zo’n borgstelling houdt in dat de borg zich ertoe verbindt om de schuld van de kredietnemer te betalen, als die dat zelf niet kan. De borg ‘waarborgt’ met andere woorden de betaling door de schuldenaar. Betaalt de kredietnemer niet, dan riskeert de borg het bedrag waarvoor hij zich borg stelt volledig kwijt te spelen en dat ook nog eens ineens te moeten ophoesten. Opvolgend kan hij wel proberen het bedrag terug te vragen bij de kredietnemer. Je borg stellen doe je dus beter niet. Doe je het toch, hou dan het bedrag van de borgstelling zo laag mogelijk.

Stel je je borg als vriendendienst, dan is de kans groot dat je een kosteloze borg bent. Zo’n borgstelling moet voldoen aan strikte voorwaarden. Er moet een geschreven overeenkomst met wettelijk voorgeschreven vermeldingen worden opgemaakt, en zijn beperkingen qua bedrag, … Worden deze voorschriften niet nageleefd, dan kan je de borgstelling in vraag stellen. Een advocaat kan je adviseren over je kansen op succes. (foto istock)

Jan Roodhooft, advocaat