Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Steeds meer jongeren beslissen om samen een woning te huren. Op die manier kunnen ze de huurprijs onderling delen. Maar welk type huurovereenkomst kan hiervoor worden afgesloten?

  1. Domicilie vestigen

Voor Vlaanderen gelden de regels van het Vlaams Woninghuurdecreet. Vestig je als huurder je domicilie in de woonst, dan val je sowieso onder de bepalingen van de woninghuurovereenkomst. Naast een huurovereenkomst voor 9 jaar kan je ook een contract van korte duur afsluiten voor maximum 3 jaar.

  1. Vervroegd beëindigen

Belangrijk om te weten is dat je deze huurovereenkomst als huurder ook vervroegd kan beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden. Wordt de huurovereenkomst door alle huurders beëindigd, dan zal er ook een vergoeding verschuldigd zijn van anderhalve maand, één maand of een halve maand huur, naargelang de huurovereenkomst tot een einde komt tijdens het eerste, tweede of derde jaar.

  1. Nieuwe huurder

Indien er in de loop van de huurovereenkomst een nieuwe huurder zou bijkomen, dan gelden de regels rond medehuur. Zo kan die persoon toetreden tot de huurrelatie en een beschermingsstatuut als huurder verkrijgen. Beslist een huurder om weg te gaan, dan kan dit via een opzegtermijn van 3 maanden. Wordt er vervolgens een nieuwe huurder ter vervanging voorgesteld en aanvaard door de verhuurder, dan zal de vertrekkende huurder vrijgesteld zijn van verdere huurdersverplichtingen. Zo niet, kan de vertrekkende huurder nog tot 6 maanden nadat hij geen huurder meer is, worden aangesproken in betaling van de huurprijs.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar