Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren, en het leven in een mede-eigendom.

Investeren in studentenvastgoed is een groeiende markt. Al moet ook gezegd dat een kamer verhuren geen koud kunstje is. Waarop moet je zoal letten?

1. Kwaliteits- en veiligheidsvereisten

Hou rekening met de strenge woonkwaliteitsnormen voor kamers, die zowel op Vlaams niveau als op lokaal vlak een invulling kunnen krijgen. Het is als eigenaar belangrijk om vooraf een correcte inschatting te maken van de woonkwaliteit. Dit om eventuele sancties te vermijden.

2. Stedenbouwkundige regels

Ook de stedenbouwkundige aspecten bij de verhuring van studentenkamers mag je niet uit het oog verliezen. Lokale stedenbouwkundige verordeningen kunnen bepaalde voorwaarden opleggen waaraan studentenkamers moeten voldoen. Is een opdeling van mijn pand in meerdere woonentiteiten mogelijk? Kan het aantal entiteiten gewijzigd worden? Allemaal zaken waarover je je als koper best eerst informeert.

3. Check het soort huurcontract

Check daarnaast ook het huurregime voor studenten en zorg ervoor dat een correcte studentenhuurovereenkomst wordt opgemaakt.

4. Fiscale aspecten

Last but not least zijn er de fiscale aspecten, zoals onder meer de belastbaarheid van huurinkomsten en de eventuele taks voor tweede verblijven op studentenkamers (in lokale reglementen). Ben je dus van plan studentenkamers te verhuren, informeer je dan goed op voorhand en houd je aan de spelregels. Vervolgens kan je van een welverdiend appeltje voor de dorst genieten.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar