Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren, en het leven in een mede-eigendom.

Wanneer je huurt, is het belangrijk dat je een vertrouwensband opbouwt met de verhuurder. Ik zeg altijd: een goede ‘match’ begint met een goed contract. En nog belangrijker: met een goede plaatsbeschrijving.

  1. Zo snel mogelijk

Huurders én verhuurders hebben er baat bij om zo snel mogelijk een nauwkeurige plaatsbeschrijving op te maken. De plaatsbeschrijving moet ofwel bij aanvang van de huurovereenkomst (= bij intrede) worden opgemaakt, vooraleer de huurder zijn nieuwe thuis betrekt, ofwel tijdens de eerste maand van de ingebruikname. Een kras in de parketvloer, een barst in het raam: zorg niet alleen dat het op papier staat, maak er ook foto’s van. Een nietszeggende clausule à la ‘het appartement is in goede staat en beide partijen erkennen dit’ kan niet als een goede plaatsbeschrijving worden beschouwd.

  1. Doe een beroep op een professional

De plaatsbeschrijving kan opgesteld worden door de huurder en de verhuurder onderling, maar makkelijker is het om hiervoor toch een beroep te doen op een vastgoedmakelaar. Die is gespecialiseerd in de opmaak van plaatsbeschrijvingen en gaat objectief te werk.

  1. Gezamenlijke kosten

De wetgeving voorziet dat de plaatsbeschrijving op gezamenlijke kosten van de huurder en de verhuurder moet gebeuren. Doe je een beroep op de expertise van een vastgoedmakelaar, weet dan dat de kost door beide partijen voor de helft zal worden gedragen. Ten slotte is het ook mogelijk dat elk van de partijen zich laat vergezellen door een expert naar keuze, die ze dan zelf betalen.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar