De Vlaming bouwt dubbel zo energiezuinig dan 10 jaar geleden. Het gemiddelde energiepeil lag in 2014 op E43. In 2021 streven de nieuwbouwheren naar E30, de BEN- woning. Een derde van de woningen is nu al BEN, ofwel Bijna EnergieNeutraal, met een score van E30 of beter.

Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning, en vooral: hoe lager de energiefactuur. Dat is het opzet. Een geslaagde opzet, als we terugblikken op de afgelopen 10 jaar energiezuinige wetgeving, de zogenaamde EPB. Het gemiddelde E-peil nam een duik van E84 in 2006 naar E43 in 2014. Waar in 2012 1 op 25 woningen BEN (Bijna EnergieNeutraal) werd afgeleverd, gaat dat vandaag om 1 op 3 woningen. Om meer bouwheren aan te moedigen om E30 te behalen, krijgen eigenaars gedurende 5 jaar korting op de onroerende voorheffing: 50% bij een E-peil van 30 of lager, of 100% bij een E-peil van 20 of lager.

We isoleren almaar beter

De isolatiegraad van muren, daken en vloeren is op 10 jaar tijd fors toegenomen met respectievelijk 50%, 29% en 30%. Vandaag wordt voor de volle 100 % aan hoogrendementsbeglazing geplaatst. De vensters scoren gemiddeld al sinds 2006 duidelijk beter dan het opgelegde maximum voor de gemiddelde U-waarde van alle vensters van het bouwproject. De reden daarvoor is dat er sindsdien al overwegend beglazing met een U-waarde (isolatiewaarde) kleiner dan of gelijk aan 1,2 W/m²K wordt toegepast. De aandacht voor luchtdichtheidstesten neemt opvallend toe: voor vergunningsaanvragen van 2006 werd slechts in 1 op 40 woningen de luchtdichtheid gemeten. Voor aanvragen vanaf 2013 is dat al in 6 op 10 gevallen.

Hernieuwbare energie

Het inzetten van hernieuwbare energie steeg van 6% in 2006 naar 63% in 2014. Hernieuwbare energie zit vooral in de lift sinds de invoer van het verplichte aandeel in 2014. Twee derde van de bouwheren kiest voor één aandeel hernieuwbare energie. Vooral het benutten van zonne-energie gaat in stijgende lijn, met de zonnepanelen op kop. Toch heeft ook 17% een zonneboiler en 15% een warmtepomp. Het verplichte minimumaandeel bevat een investering in zonnepanelen, zonneboiler, biomassaketel, -kachel of WKK, warmtepomp, stadsverwarming of participatie in. Deze maatregelen moeten wel voldoen aan gestelde kwaliteitsvoorwaarden. Bij het aspect ventilatie is het aandeel systeem D, al dan niet met warmteterugwinning, gestegen van ongeveer 25% in 2006 naar 56% in 2014.

De cijfers over de handhaving van de EPB-regelgeving tonen dat de energieprestatieregelgeving goed wordt nageleefd. Het aantal overtreders blijft beperkt: 99% van de nieuwbouw voldoet aan het opgelegde E-peil.