© Christophe De Muynck

Tom Van Grieken (Vlaams Belang): “De arrogantie van Rousseau moet afgestraft worden”

Het wriemelen aan zijn horloge verraadt toch een beetje zenuwachtigheid. Tom Van Grieken – nog altijd maar 36 jaar – weet dat de spotlights het komende jaar op hem staan. De Vlaams Belang-voorzitter schiet met scherp. Over Conner Rousseau: hoogmoedig en narcistisch. Over Voka: maakt een grote vergissing. Over de volgende minister-president: liever Jambon dan Demir. En wat dacht u van deze: “Filip Dewinter minister? Dat zou pas leuk worden!”

Van Grieken: “Denkt u echt dat alle ogen op mij gericht zijn? (even stil) Ik had die analyse nog niet gemaakt, maar het kan kloppen. Of beter: op mijn partij. Wij zijn dan ook het énige alternatief. Alle andere partijen hebben het geprobeerd, en zijn mislukt – ook de N-VA. Zelfs de PVDA faalt op de enige plek waar ze besturen: in Zelzate worden kinderen ongestraft afgeranseld (verwijst naar zinloos geweld afgelopen zomer, red.).”

Is hoogmoed niet het grootste gevaar voor uw partij?

“Dat is een gevaar, maar – tenzij u mij tegenspreekt – ik heb niet de indruk dat dat in onze rangen sluipt. We moeten met de voeten op de grond blijven. Als het toch zou gebeuren, zou ik dat als een persoonlijk falen beschouwen.”

U zegt in toespraken dat u al de grootste partij bent. Dat is hoogmoed.

(blaast) “Dat is één keer gebeurd, akkoord. We zijn dan ook de grootste partij volgens alle peilingen. Maar ik besef wel dat je je daardoor niet mag laten leiden. Toen ik aantrad als voorzitter, zijn we zelfs eens onder de kiesdrempel gepeild.”

Migratie wordt sowieso een kernthema van de verkiezingen. Dat bijna elke partij op uw harde lijn komt te zitten, is dat goed of slecht nieuws?

“Dat is zeer goed nieuws. Politiek gaat namelijk niet over peilingen, maar wel over de strijd der ideeën. Als wij erin slagen de andere partijen onze richting uit te duwen, dan zijn we goed bezig. Wij willen de instroom beperken, het model van mensensmokkelaars breken en opvang in eigen regio organiseren. (feller) Maar is dat een harde lijn? Néén, dat is humaan: er zullen veel minder mensen verdrinken.”

België kan dat niet alleen organiseren. Als u morgen bevoegd bent voor Asiel en Migratie, wat is het eerste dat u doet?

“Het klopt dat de grote lijnen Europees georganiseerd moeten worden, maar ook in eigen land kunnen we véél doen. U wil één iets? Wel, het recht op verblijf afnemen van wie hier illegaal toekomt. Dat is het Australische model. Dat zou illegalen tenminste afraden om naar hier te komen.”

Is dat wettelijk haalbaar?

(haalt schouders op) “Het zal juridisch debat uitlokken, maar dat schrikt mij niet af. Het recht heeft zich te schikken naar de realiteit en niet omgekeerd. Zes op de tien mensen die naar hier komen, krijgen geen asiel, en zijn dus eigenlijk bedriegers. Het zijn die mensen die ervoor zorgen dat het asielrecht – ooit om humane redenen ingevoerd – helemaal uitgehold is. En waarom komen die allemaal naar hier? Voor onze gulle sociale zekerheid. Dat is het tweede wat ik zou doen: onze sociale zekerheid afschermen.”

“De geruchten over minderjarigen kwamen niet van mijn partij. Rousseau zou beter kijken in de richting van de federale regering”

U doet me denken aan de rechtse Italiaanse premier Giorgia Meloni. Ook zij had haar kiezers beloofd de illegale migratie tegen te gaan. Het omgekeerde is realiteit geworden: Italië wordt overspoeld. Dat belooft…

(pikt in) “Meloni stelt mij zwaar teleur. Waarom stuurt zij die boten niet terug? Zij is de Theo Francken van Italië aan het worden: stoere praatjes, zwakke daden. Het is verschrikkelijk om te zien hoe zij zich schikt naar het systeem. Ik kijk daarom liever naar Polen, Hongarije en Denemarken. Zij tonen hoe het wel anders kan.”

Als u uw plan wil uitvoeren – een migratiestop – , dan moet u uit de Europese Unie treden. Waarom zegt u dat niet luidop?

“Omdat dat geen standpunt is. Als je fundamenteel wil doorpakken op migratie, dan heb je een zogenaamde opt-out nodig, zoals Denemarken. Dan hoef je je niet aan de regels te houden. Dat is wat wij willen. Maar wij willen niet uit de EU stappen.”

Als het over de EU en ook de NAVO gaat, dan spreekt u zoals een tjeef: enerzijds-anderzijds. Bent u toch een beetje bang voor de elite?

(protesterend) “Wat een onzin. Wij willen een afgeslankte EU die zich beperkt tot economische samenwerking. Dat is toch duidelijk?”

© Christophe De Muynck

Hoe kijkt u naar arbeidsmigratie? Voka zegt dat er 50.000 arbeidsmigranten nodig zijn tegen 2030 om onze welvaart overeind te houden.

“Dat is een absolute vergissing. (op dreef) Gaan we écht de fout herhalen van de jaren zestig, toen we ook massaal gastarbeiders importeerden? Op een dag verdwijnt de arbeid en wordt de gast klant van het OCMW. Voka heeft makkelijk praten. De winsten zijn voor de bazen, maar de lasten zijn voor de gewone mensen. Laat ons niet flauw doen: migratie heeft impact op onderwijs, huisvesting en sociale zekerheid.”

Onze bedrijven schreeuwen wel om werkmensen.

“Maar moet je hen daarom importeren? In Wallonië zijn er werklozen genoeg. Maar een zeegrens oversteken is blijkbaar makkelijker dan een taalgrens.”

“Voka heeft makkelijk praten over arbeidsmigratie. De winsten zijn voor de bazen, maar de lasten voor de gewone mensen”

In uw ideaal model zijn Walen ook buitenlanders.

(geprikkeld) “Mag ik even uitspreken? Wij zijn niet tegen arbeidsmigratie binnen de EU. Bovendien blijkt uit cijfers dat 44 procent van alle niet-EU-migranten die hier al zijn, geen werk hebben. Dus wil je arbeidskrachten? Zet hén aan het werk. En nog een tip voor Voka: betaal uw mensen wat beter. Dan zullen ze graag werken.”

Dat is scherp. Was u geen vrienden geworden na hun laatste debat?

(lacht) “Het is niet omdat veel bedrijfsleiders ons steunen, dat ik Voka sympathiek vind. Ik ga altijd braaf naar hun debatten, maar ik stel vast dat ze de laatste jaren vreemde sprongen maken: vóór de kernuitstap, vóór arbeidsmigratie, tegen een staatshervorming. Dat zijn toch onherkenbare standpunten? Als topman Hans Maertens op pensioen gaat, kan Kristof Calvo (Groen) meteen overnemen. Ik zou Voka aanraden wat meer naar hun leden te luisteren.”

Maertens liet in De Morgen noteren dat uw sociaaleconomisch programma te links is om zijn steun te genieten. Frustreert u dat?

(zucht) “De leiding van Voka leest blijkbaar vooral de debatfiches van N-VA. Ze zou beter kijken naar de realiteit. Uit elke studie blijkt dat wij in het centrum zitten. We gaan dat zondag ook helder brengen op ons congres. (windt zich op) Wat is er links aan sterke pensioenen? Wat is er links aan lagere lasten op arbeid? Wat is er links aan de beperking van de werkloosheidsuitkeringen – behalve voor 55-plussers?”

Bent u voor een vermogenstaks zoals PVDA?

“Neen, wij zijn geen communisten. Je hebt al belastingen betaald op je vermogen. Ik wil wel het debat voeren over eerlijke fiscaliteit. Inkomsten uit arbeid worden zwaarder belast dan inkomsten uit vermogen. Dat klopt niet. Maar dat mag geen belastingverhoging worden.”

Laten we eens vooruitblikken naar verkiezingszondag 9 juni. Wanneer zal u een tevreden voorzitter zijn?

“Als we de grootste partij van Vlaanderen zijn. Dan hebben we een goede uitgangspositie om de onderhandelingen te starten. Als N-VA de grootste wordt, laat het zich raden dat Bart De Wever eenbromance zal aangaan met zijn goede vriend Conner Rousseau. Dat wordt dan de nieuwe N-VA: de Nieuwe Vooruit Alliantie.”

Wil u ook federaal mee besturen?

“Als we uitgenodigd worden om te spreken, zullen we geen neen zeggen. Dat is een verschil met vroeger. Wij zouden zelfs graag deel uitmaken van de laatste Belgische regering. Maar wij zijn niet bereid om België te depanneren, dat niet.”

Hoe kan u N-VA overtuigen om met u in zee te gaan? Bent u bereid om mensen aan de kant te schuiven zoals zij vragen?

“Néén. Ik krijg die vraag al negen jaar, maar mijn antwoord verandert niet. Het is niet aan politieke tegenstanders om te bepalen wie mijn partij naar voren schuift. Dat is aan onze kiezers om te doen.”

Dus het zou kunnen dat u Filip Dewinter minister maakt?

“Ja, natuurlijk. Als ik zie hoe sterk hij zijn rol in het Vlaams parlement speelt, zeker toen hij voorzitter was, hoe hij de communisten op stang jaagt … Dat zou pas leuk worden. You ain’t seen nothing yet.” (lacht)

Hoe wil u N-VA dan wel overtuigen?

“Door te wijzen op ons programma. Of denkt de N-VA-leiding echt dat het socialistisch programma dichter tegen het hare aanleunt dan het onze?”

Vlaams Belang en Zuhal Demir in één regering, ziet u dat echt gebeuren?

“Waarom niet? Zij is een Vlaams-nationaliste, wij ook: dat is al een goed vertrekpunt. Ik kan het ook persoonlijk best met haar vinden. Maar we zouden haar niet willen op Landbouw of Natuur.” (lacht)

© Christophe De Muynck

Wie verkiest u als minister-president: Jan Jambon of Zuhal Demir?

“Jambon, zonder twijfel. Hij is tenminste vriendelijk tegenover mijn kiezers. Demir zit eerder op de lijn van De Wever: zij houden ervan mijn kiezers uit te schelden. De Wever is over de grens gegaan toen hij mijn partij met huidkanker vergeleek. Ik heb daar persoonlijk aanstoot aan genomen. Mijn moeder is gestorven aan kanker. Dit doe je niet.”

Uw partij is ook geen bende blozende maagden, meneer Van Grieken.

“Wij zijn niet zonder fouten. Maar als ik voor mezelf mag spreken: ik ga nooit iemand vergelijken met een dodelijke ziekte. En mocht iemand van mijn partij dat wel doen, dan ga ik dat openlijk afkeuren.”

Uw partij doet wel gretig mee aan de karaktermoord op Rousseau.

(kwaad) “Niet akkoord. De geruchten over minderjarigen kwamen niet van mijn partij. Ik draai al enkele jaren mee in de Wetstraat, ik hoor ook dingen. Ik ga hier niet in details treden, maar als het over de telefoontjes van de politici naar de journalisten gaat, zou Rousseau beter kijken in de richting van de federale regering. Ik ben daar formeel in: ik doe zulke dingen niet.”

Partijgenoten van u verspreiden op sociale media het ene gerucht na het andere over hem. U kan dit toch niet ontkennen?

“Gaat u nu aanklagen dat wij artikels delen die in de media verschijnen? Maar het is niet mijn partij die de geruchten heeft aangestuurd. Dat is mijn punt. Trouwens, wij zijn ook al slachtoffer geweest van de journalistiek van online nieuwsblaadjes, hoor. Of bent u de zaak met Marie-Rose Morel vergeten? Ik vind in het algemeen dat er meer terughoudendheid mag zijn over het privéleven van politici. (even stil) Als wij kritiek hebben, dan gaat het vooral over de ongelijke behandeling. Wij vinden dat de media veel braver zijn voor linkse politici dan voor rechtse.”

Vindt u écht dat Rousseau zacht is aangepakt?

“Neen, ik moet toegeven dat de VRT een tandje bijgestoken heeft. Ik betreur wel dat de media weer meegedaan hebben aan zijn groteme, myself and I-show. Bij Gert Verhulst kreeg hij zelfs een tafel voor hem alleen. Wat een show was dat weer, zeg! Typisch Rousseau, zeker?”

Zijn rentree was inderdaad niet onopgemerkt. Hij wil echter geen debatten doen met andere voorzitters. Wat vindt u daarvan?

“Dát is pas hoogmoed, meneer Cobbaert. Ik heb in heel mijn leven nog nooit een debat ontlopen. Ook als er miserie is, en een journalist belt mij, dan kom ik af. Debat is voor mij de essentie van politiek. Het is het debat dat voor de botsing der ideeën zorgt en finaal voor de verlichting. Wat Rousseau doet, is hoogmoedig en narcistisch. Deze arrogantie moet afgestraft worden door de kiezer.”

Ik wil nog een andere zaak aanhalen. Wat als Dries Van Langenhove veroordeeld wordt voor negationisme? Kan dat roet in het eten gooien voor uw partij?

“Dat denk ik niet. Dries zetelt niet meer in het parlement. Een veroordeling voor negationisme zou wel het ultieme bewijs zijn dat dit een politiek proces is. Zelfs het parket vroeg aanvankelijk geen vervolging daarvoor. Dat is eraan toegevoegd door politieke tegenstanders.”

Is hij nog welkom op een lijst van uw partij?

“Dat is de vraag niet. Hij heeft zelf afscheid genomen van de politiek, dus hij zal niet op een lijst staan. Verdere vragen daarover stelt u best aan hem.”

Vorige maand deed hij een opvallende oproep om te stoppen met Netflixen en porno kijken. Volgt u hem daarin?

“Neen. Ten eerste omdat ik zelf een fervent Netflixer ben. (lacht) En ten tweede omdat ik denk dat vrijheid-blijheid een beter motto is dan dingen verbieden. En nu wil u weten of ik porno kijk, zeker? (lacht) Ik wil daar wel iets over zeggen. Ik denk dat ons beeld van seksualiteit vervormd geraakt door de toegang die iedereen heeft tot porno. Veel tieners die porno kijken, zullen best teleurgesteld zijn als ze de eerste keer seks hebben. Ik betwijfel of dat vertekend beeld wel zo’n goede zaak is.”

© Christophe De Muynck

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier