Als je als consument iets koopt heb je meestal twee jaar garantie. Een inspecteur bij de Economische Inspectie legt de spelregels uit.

Als je als consument een consumptiegoed koopt van een professionele verkoper heb je twee jaar garantie. De verkoper kan de garantie niet beperken, behalve voor tweedehandsproducten. Daar mag de waarborg beperkt worden tot één jaar. Hij mag je wel meer garantie geven.

Je hebt garantie voor de niet-conformiteit van het product. Dit wil zeggen dat het geleverde niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed. De garantietermijn vangt aan bij de levering. Doet het gebrek zich voor meer dan zes maanden na de levering, dan moet je bewijzen dat de niet-conformiteit al bestond op het ogenblik van de levering. Voordien wordt dat vermoed. In het contract dat de verkoper met je afsluit kan de termijn om gebreken te melden beperkt worden tot minimaal 2 maanden. In principe geldt er een verjaringstermijn van 1 jaar vanaf de vaststelling van het gebrek.

Is de termijn van twee jaar voorbij, dan kan je soms nog terugvallen op het vroeger reeds bestaande regime van de verborgen gebreken.

Jan Roodhooft,

advocaat (www.ra-advocaten.be)