Incident met Ben Chikha toont het aan: dringend meer allochtone agenten nodig

786

Het probleem was al langer bekend, maar door de aanslagen in Parijs en het verhoogde dreigingsniveau dat er op volgde, is het nu acuut geworden. Allochtonen worden door de politie streng in de gaten gehouden én aangepakt. Na moslimexpert Montasser Alde’emeh was het nu de beurt aan Zouzou Ben Chikha, beter bekend als ‘Amar’ uit de populaire televisieserie ‘Bevergem’. Een mentaliteitswijziging dringt zich op. En er is dringend nood aan meer moslims bij de politie.

Zouzou Ben Chikha is aan de Belgische kust geboren maar door zijn Tunesische roots wordt hij veel vaker dan een ‘authentieke Belg’ gecontroleerd door de politie. Vorige zondag was het opnieuw prijs in Ledeberg. “Ik trof een ontredderde man aan met natte voeten. Fuck it, tegen de muur, schoenen uit, sokken uit, zeiden ze. De vele omstaanders zwegen” zo doet de partner van de acteur op facebook het relaas van het incident.

Honderd procent Belg

Ben Chikha voelde zich sterk vernederd. Hij vraagt zich af hoeveel generaties je in België moet wonen om geen allochtoon meer te worden genoemd. “Ik ben géén allochtoon, ik ben 100 procent Belg.”
De Gentse politie ontkent dat de controle gebeurde omwille van zijn migratieachtegrond. “Onze politiemensen konden dat vanop afstand niet zien. De agenten vonden alleen dat hij met bijzondere interesse keek naar de inhoud van de wagens, maar we wachten het onafhankelijke onderzoek af van Comité P. We vermoeden dat mogelijk onduidelijke of gebrekkige communicatie van onze politiemensen naar de acteur toe aan de basis ligt van het probleem.”

Racisme tegen moslims van Maghrebijnse oorsprong

Zouzou Ben Chikha is beter bekend als 'Amar' in de televisieserie Bevergem.
Zouzou Ben Chikha is beter bekend als ‘Amar’ in de televisieserie Bevergem. (foto vrt)

Volgens het Centrum voor Gelijke Kansen is er evenwel meer aan de hand. “Het huidige dreigingsniveau heeft als gevolg dat latente gevoelens van racisme ook sneller en heviger tot uiting komen en resulteren in geweld”, aldus Patrick Charlier, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Hij benadrukt dat er sprake is van racisme, specifiek tegen moslims van Maghrebijnse oorsprong.

Dit probleem moet dringend aangepakt worden, want moslims die unfair behandeld worden, zullen nooit integreren. Wel integendeel. Als je omwille van je naam en huidskleur amper kansen krijgt op de arbeidsmarkt, moeilijk een huurhuis vindt en daar bovenop ook nog om de haverklap gecontroleerd wordt door de politie, dan ben je uiteraard vatbaar voor individuen die haat prediken.

Vicieuze cirkel

De politie zorgt dus zelf mee voor het klimaat van onveiligheid waarmee we nu geconfronteerd worden. Deze vicieuze cirkel kan enkel doorbroken worden als iedereen op dezelfde wijze behandeld wordt. Het vertrouwen van de allochtone gemeenschap terugwinnen, zal veel tijd en inspanningen vergen. Een noodzakelijke eerste stap: meer agenten met allochtone roots aanwerven. Het politiekorps zou een afspiegeling moeten zijn van de bevolking, maar momenteel is dat allerminst het geval.