Moet je de studies van je ‘bissend’ kind nog betalen?

539

Je zoon of dochter slaagt niet in zijn eerste jaar hoger onderwijs. Kan je dan weigeren nog tussen te komen in de kosten van het bisjaar?

De wet zegt dat je als ouder verplicht bent om naar evenredigheid van je middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van je kinderen. Als de opleiding van je zoon of dochter niet voltooid is als je kind meerderjarig wordt (wat vaak het geval is), loopt je verplichting zelfs door na de meerderjarigheid van je kind. Je blijft gehouden om hiervoor in te staan tot de opleiding van je kind is voltooid.

Er bestaat wel rechtspraak die zegt dat de studies een normale voortgang moeten kennen wil je onderhoudsplichtig blijven. Het feit te bissen of vakken mee te nemen wordt bij dit alles meestal niet als abnormaal beschouwd. Dat betekent dan ook dat je niet zomaar kan beslissen om niet verder te betalen als je kind het eerste jaar hoger onderwijs niet met succes voltooide. Weiger je toch, dan kan je zoon of dochter zelfs naar de rechtbank stappen en je daar laten veroordelen om alsnog te betalen.

Jan Roodhooft,
advocaat (www.ra-advocaten.be)