BRUSSEL – “Mark Zuckerberg móet wakker liggen van Europa. Wij hebben een grote stok achter de deur.” Aan het woord is Philippe De Backer, de onverschrokken staatssecretaris die Facebook onder de knoet wil. De Antwerpenaar klinkt ambitieuzer dan ooit. Hij weet wat de volgende regering moet doen, wil burgemeester worden van zijn stad en sneert stevig naar CD&V.

Philippe De Backer (Open VLD) is twee jaar staatssecretaris in de federale regering. In zijn portefeuille zitten Privacy, de Strijd tegen Sociale Fraude en de Noordzee. Hij heeft kunnen realiseren wat hij wou, zegt hij. “Dankzij de hervorming van de sociale inspectie hebben we vorig jaar een record van 266 miljoen euro gehaald uit de strijd tegen sociale fraude. Op 25 mei gaan de nieuwe privacyregels in werking. Wij zijn klaar met de hervorming van de privacycommissie. Alleen de leden moeten nog benoemd worden door het parlement. En op de Noordzee verdubbelen we de capaciteit aan windmolens, en dat met vijf miljard euro minder subsidies. Ik denk dat ik fier mag zijn.”

Met andere woorden, u kan naar Antwerpen vertrekken?

(lacht) Ho, niet te vroeg. Het werk is nooit af. Zie alleen al de strijd voor onze privacy: die is niet gestreden.

Is privacy geen illusie geworden?

Ik weiger dat te geloven. Privacy bestaat nog, en moet verdedigd worden. Ik noem het zelfs één van de belangrijkste grondrechten vandaag. Zie Facebook: dat bedrijf verzamelt gegevens van mensen die geen profiel hebben. Dat is een brug te ver. Wij hebben een rechtszaak aangespannen én gewonnen. Nu is het wachten op de uitspraak in beroep.

Op 25 mei gaan de nieuwe Europese privacyregels van kracht voor bedrijven, organisaties, scholen en overheden. Wat verandert er?

De consument wordt beter beschermd. Dat is de voornaamste verandering. Je moet nu zelf toestemming geven vooraleer een bedrijf je gegevens mag gebruiken. Voordien was dat andersom. De burger zal ook klacht kunnen indienen bij de nieuwe privacycommissie, de zogenaamde gegevensbeschermingsautoriteit. Die zal kunnen bemiddelen én sanctioneren. Ten tweede worden de regels voor bedrijven verscherpt. Men moet voortaan duidelijk maken wanneer en waarvoor men gegevens gebruikt.

U noemde al Facebook. Is dat een gevaarlijk bedrijf?

Ik vind Facebook een problematisch geval. Je kan niet de ene week het Amerikaans Congres vertellen dat je de strenge Europese regelgeving zal toepassen en de week nadien anderhalf miljard profielen uit Europa wegtrekken.

Facebook wordt gebruikt om verkiezingen te manipuleren. Dan is ‘problematisch’ nog zacht uitgedrukt, toch?

Dat is een ondermijning van de democratie, en inderdaad zéér gevaarlijk. De vraag is hoe we daarmee omgaan. We leggen nu strikte regels op waaraan ook Facebook zich moet houden. Maar ik vind ook dat CEO Mark Zuckerberg naar het Europees parlement moet komen. Hij zal het hier moeilijker hebben dan bij de zeventigers van het Congres. De vragen daar waren niet op niveau. Ik heb hem nog niet horen zeggen wat Facebook doet met data en welke derden daar toegang toe hebben.

“Als ik de kans krijg burgemeester te worden, zal ik die met beide handen grijpen.”

Denkt u dat Zuckerberg wakker ligt van u of van uw Europese collega’s?

Hij zal móeten. We hebben een grote stok achter de deur: we kunnen een boete opleggen van vier procent van de wereldwijde omzet. De Europese Commissie kan ook onderzoeken of Facebook niet aan monopolievorming doet. Zijn beurskoers heeft trouwens al zware klappen gekregen. Op Europees niveau kunnen we wel degelijk de strijd aangaan met zo’n bedrijf. Ik vind het net daarom héél jammer dat er geen Europese toezichthouder komt op die nieuwe spelregels. Elke lidstaat organiseert dat apart. Dat is vragen om problemen. Ik vrees dat er een echte Facebookcrisis zal nodig zijn om de ogen te openen en dat Europees te organiseren. Je kan dat vergelijken met de bankencrisis.

Net nu verlaagt u de leeftijdsgrens voor sociale media naar 13 jaar. Is dat logisch?

Dat moet gekoppeld worden aan sensibilisering in het onderwijs. Ik pleit ervoor dat in de eindtermen op te nemen. Minister Crevits (CD&V) is daarmee bezig. Maar zelfs los daarvan: kinderen van 13 zitten nu eenmaal op sociale media. De grens op 16 laten, is de ogen sluiten voor de realiteit. Ook ouders hebben de verantwoordelijkheid hun kinderen veilig en bewust te laten surfen.

De strijd tegen sociale fraude bracht vorig jaar een record op. Is dat goed of slecht nieuws?

Dat is de eeuwige vraag. (lacht) Goed is dat we meer fraude detecteren, slecht is dat er veel fraude is. Vandaar ons driesporenbeleid: een grondige verlaging van de lasten op arbeid, een vereenvoudiging van de regels én strenge sancties. Dat werkt. Zelfs in moeilijke sectoren als de bouw en de transport stijgt het aantal jobs.

Vindt u de lastenverlaging echt grondig? Professor Michel Maus wees er deze week op dat de lasten op arbeid 53,7 procent bedragen. We zijn daarmee kampioen.

Dat klopt. De loonlasten liggen nog altijd te hoog. De volgende regering zal minstens dezelfde inspanning moeten doen van acht à negen miljard aan lastenverlagingen. Ze zal dat geld moeten zoeken in de eigen structuren. Zowel de Vlaamse als de federale regering moet een ernstig kerntakendebat voeren.

De Vlaamse regering heeft haar begroting wél op orde.

Dat is niet voldoende. Ook de volgende Vlaamse regering zal een tandje moeten bijsteken.

De federale begroting is niet in evenwicht, wat nochtans een belofte was. Economen vinden dat een schande in deze gunstige economische tijden.

Ik vind dat niet. Het is inderdaad niet gelukt op korte termijn. Maar door onze hervormingen zal dat wél lukken op lange termijn, op voorwaarde dat de volgende regering dezelfde inspanning doet.

“De Vlaamse begroting op orde? Dat is onvoldoende. Ook de volgende Vlaamse regering zal een tandje moeten bijsteken.”

De socialistische vakbond pleitte deze week voor een minimumloon van 2.300 euro bruto. Wat vond u daarvan?

Ik hoor zelden verstandige voorstellen op 1 mei en dat was dit jaar niet anders. Dat voorstel zal de toegang tot de arbeidsmarkt moeilijker maken voor laaggeschoolde jongeren. Een hoog minimumloon beschermt de mensen die een job hebben en sluit de mensen uit die geen job hebben. Elke econoom met een beetje verstand zal hetzelfde zeggen.

Antwerpen dan. Wordt u de kingmaker?

Dat kan goed zijn. Mijn partij kan met elke partij samenwerken, behalve met de extremisten van PVDA en Vlaams Belang. De huidige coalitie voert negentig procent uit van ons programma. Dat willen we volgende legislatuur opnieuw. Zie het beleid tegen drugs: wij zorgen ervoor dat dat bijgestuurd wordt.

Vindt u de ‘war on drugs’ geslaagd?

Dat was aanvankelijk een eenzijdig verhaal. Alleen repressie lukt niet. We hebben dat nu bijgestuurd met het Stroomplan. Ik pleit voor het model van Rotterdam. Je moet inderdaad hard optreden in de haven. Maar je moet ook investeren in de probleemwijken. Toon jongeren dat er andere rolmodellen zijn. Laat daar bijvoorbeeld dokters en advocaten spreken. Ik zie ook dat veel drugsgeld in louche winkeltjes terechtkomt. Die moeten dicht, want die verloederen die buurten. Met bijvoorbeeld een verlaging van het kadastraal inkomen kan je échte bakkers en beenhouwers aantrekken en een wijk opwaarderen.

U verwijst naar Nederland. Is dat niet de grote boosdoener zoals burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt?

Neen, niet akkoord. Je kan niet heel je leven iemand anders de schuld geven. Je moet zelf verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen.

Verlaat u de regering als u burgemeester kan worden?

Ja. Als ik die kans krijg, zal ik die met beide handen grijpen. Ik ben ervan overtuigd dat het de mooiste job ter wereld is.

—-

CD&V wil alleen stemmen en macht”

Is de strijd om de joodse kiezer geen pijnlijke vertoning in Antwerpen?

Ja. Die strijd wordt gevoerd door een partij die alleen geïnteresseerd is in stemmen en macht. Het gevolg is een schadelijke beeldvorming voor de volledige joodse gemeenschap. Ik betreur dat.

U bedoelt de CD&V?

Aron Berger op de lijst zetten, was toch een electorale zet? Dat was geen zet uit oprechte bekommernis. Mensen van joodse origine maken al decennia deel uit van mijn partij. Maar zij onderschrijven wel allemaal de liberale waarden. Je kan in een stad niet één identiteit opleggen. Maar je hebt wel spelregels nodig. En wie die niet respecteert, krijgt een tik.

U kreeg kritiek na uw uitspraken in Joods Actueel. Dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israël, is dat een regeringsstandpunt?

(fel) Wat was mijn tweede zin? Dat ik dat zie in de context van een tweestatenoplossing. Dat is het verschil met Trump. Wat ik zeg, is historisch en juridisch juist. Het parlement heeft zelfs een resolutie goedgekeurd in die zin.

(foto belga)