Het is niet aan rusthuizen om euthanasie te weigeren

465
Enkel dokters kunnen gewetensbezwaren inroepen om euthanasie te weigeren. (foto istock)

Tegen een Oost-Vlaams woonzorgcentrum werden drie klachten ingediend omdat het de euthanasievraag van bewoners weigerde. “Wie euthanasie wenst, moet elders gaan” zo klinkt het. Het is schrijnend dat dergelijke situaties anno 2018 nog mogelijk zijn. Iedereen heeft recht op een menswaardig levenseinde en moet daar zelf kunnen over beslissen.

“Een woonzorgcentrum moet het zorgvuldigheidsprincipe naleven”. Dat verklaarde Kris Peeters (CD&V) deze week in de Kamer. Aanleiding voor deze vage uitspraak was een artikel in De Morgen over een woonzorgcentrum in Lebbeke, dat alles zou weigeren wat met euthanasie te maken heeft. Getuigen zeggen dat er onvoldoende pijnmedicatie voorhanden is en dat wie euthanasie wil, elders naartoe moet.

Kamerlid Carina Van Cauter: “We moeten er over waken dat iedereen volgens zijn eigen wil waardig kan sterven.” (foto belga)

Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld) reageerde veel feller dan de vicepremier . “Mensen willen niets liever dan bij hun thuis in een goede gezondheid oud worden. Naar een rusthuis verhuizen, is vaak de laatste optie, als het echt niet anders kan. Als ze daar dan toch terecht komen, willen ze gewoon goed verzorgd worden. En een goede verzorging, daar hoort ook een waardig levenseinde bij. Met pijnstillende medicatie en morfine, maar ook met een eventuele weloverwogen en zelfgekozen euthanasie”, zegt Van Cauter.

Kris Peeters benadrukt dat de wet op euthanasie uit 2002 geen verplichting oplegt om euthanasie uit te voeren en evenmin sancties voorziet bij een weigering. “Wel zijn woonzorgcentra verplicht het zorgvuldigheidsprincipe te respecteren. Indien nalatigheid leidt tot schade, kan de aansprakelijkheid worden aangesproken.”

De Leuvense rechtbank veroordeelde in 2016 een rusthuis in Diest voor de weigering van een euthanasie in het woonzorgcentrum. Het rusthuis had volgens de rechtbank immers niet het recht om euthanasie te weigeren op basis van gewetensbezwaren.

Dit vonnis vormt een belangrijk precedent maar is blijkbaar onvoldoende overtuigend voor het woonzorgcentrum in Lebbeke. Nochtans is de wet op euthanasie heel duidelijk. Wie euthanasie vraagt en aan de wettelijke criteria voldoet, moet ook euthanasie krijgen. Enkel een arts kan gewetensbezwaren inroepen om te weigeren, maar dan moet hij de patiënt doorverwijzen. Het is dus niet aan de rusthuisdirectie om hierin tussen te komen. Gebeurt dit wel, dan kan dit een bijkomende drempel betekenen voor bejaarden om naar een woonzorgcentrum te verhuizen.  En die drempel is voor velen nu al torenhoog.