Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Sommige kopers hebben het ongetwijfeld al meegemaakt: na een lange zoektocht komen ze eindelijk de woning van hun dromen tegen.  Maar wat blijkt?  Er rust een erfdienstbaarheid op de grond. Wat betekent dit precies en wat zijn de gevolgen?

  1. Recht van doorgang

Een erfdienstbaarheid is een last die op een erf (het lijdende of dienende erf) gelegd wordt tot nut en gebruik van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort (het heersende erf). Bekend voorbeeld is het recht van doorgang. Als een landbouwer een recht van doorgang heeft op een deel van jouw erf, dan moet je er als eigenaar voor zorgen dat de landbouwer steeds vrije doorgang heeft over je erf. Jouw erf is dan het dienende of lijdende erf, dat van de landbouwer is het heersende erf.

  1. Verjaring

Erfdienstbaarheden zijn in principe eeuwigdurend en gaan dus automatisch over bij de verkoop van  het onroerend goed. De wetgever heeft evenwel een aantal specifieke beëindigingsgronden voorzien, zoals de verjaring.

  1. Vermijd problemen achteraf

Wanneer je een woning wil kopen, moet je altijd nagaan of er erfdienstbaarheden op het onroerend goed rusten, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. Het is daarbij de taak van de vastgoedmakelaar om je hierover als koper te informeren. Het is dan ook aangewezen om de eventuele erfdienstbaarheden, die rusten op het erf, in het compromis op te nemen. Zo vermijd je problemen achteraf.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar