Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren, en het leven in een mede-eigendom.

Wat als de huurder van je woning komt te overlijden? Je staat er als verhuurder liever niet bij stil, maar het is jammer genoeg soms de realiteit. De grote vraag die dan rijst, is wat er met de huurovereenkomst moet gebeuren. Onder de Federale Woninghuurwet bestond er geen specifieke regeling voor wanneer de huurder overleed.

  1. Ontbinding van rechtswege

Het Vlaams Woninghuurdecreet biedt daarentegen wel een oplossing. De huurovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder.

  1. Meerdere huurders

Als er meerdere huurders zijn, zal deze automatische ontbinding er dus pas komen wanneer de laatste en enige overgebleven huurder overlijdt. Overlijdt de laatste huurder, dan volgt er een automatische ontbinding op het einde van de tweede maand na het overlijden. Sterft de huurder bijvoorbeeld op 14 augustus, dan wordt de huur ontbonden op 31 oktober.

  1. Overeenkomst verderzetten

Evenwel kunnen de erfgenamen deze automatische ontbinding tegenhouden, door te verklaren dat zij de huurovereenkomst zullen verderzetten.  Zij hebben voortaan dus het recht, maar zijn niet verplicht om het huurcontract verder te zetten. Verklaren de erfgenamen dat zij de huurovereenkomst zullen verderzetten, dan treden zij in de rechten en de plichten van de huurder.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar