Iets meer dan de helft van de ouders wil dat de zomervakantie in het onderwijs wordt ingekort. Dat blijkt uit een bevraging bij meer dan 14.000 ouders door VCOV.

In Franstalig België wordt de zomervakantie vanaf het schooljaar 2022-2023 met twee weken ingekort. Dit wordt gecompenseerd met een extra week in de herfst- en in de krokusvakantie. Ook in Vlaanderen leeft de vraag of de zomervakantie van twee maanden op de schop moet. De Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) organiseerde een bevraging die door 14.014 ouders werd ingevuld.

“De meningen lopen sterk uiteen”, vertelt directeur onderwijs Karolien Bouchet van VCOV. “Een nipte meerderheid van 51,5 procent wil nadenken over het inkorten van de zomervakantie. De belangrijkste reden is dat de herfst- en krokusvakantie dan verlengd kunnen worden. Ouders geven ook aan dat hun kinderen bij twee maanden vakantie hun klasgenoten missen, de opgedane leerstof opnieuw vergeten en nood hebben aan een duidelijke structuur. Bij veel van de kinderen slaat op het einde van de vakantie de verveling toe, klinkt het. Het inkorten van de zomervakantie wordt ook als een sociale maatregel gezien voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.”

Zorgen rond opvang

“Bij de ouders die de twee maanden zomervakantie liever behouden (43,1 procent), is een vaak gehoord argument dat het gezin, de samenleving en de werksituatie afgestemd zijn op twee maanden vakantie. Wordt dat aantal weken ingekort, dan betekent dat ook minder tijd om het verlof tussen werknemers te verdelen. De puzzel van kampen, vakantiewerk en gezinsvakantie is bij een kortere vakantieperiode moeilijker te leggen, ook voor gescheiden ouders. Andere redenen om de zomervakantie niet in te korten zijn het betere weer in de zomermaanden, de nood aan twee maanden vakantie om tot rust te komen en de vrees dat reizen duurder zullen worden. Een veel gehoorde zorg is de opvang. Ouders die zelf minder vakantie hebben, vinden het moeilijk om twee maanden zomervakantie te overbruggen. Ze vrezen dat bij een herverdeling van de vakantieperiodes de opvangproblemen gewoon mee opschuiven. Specifiek voor 3- en 4-jarigen, voor kinderen ouder dan 12 en voor kinderen en jongeren met een beperking is het huidige opvangaanbod ontoereikend.”

Herverdeling

De VCOV vroeg ouders ook welke aanpassingen hun voorkeur genieten als er gesleuteld zou worden aan de verdeling van de schoolvakanties. “Iets minder dan de helft van de ouders (44,5 procent) verkiest het inkorten van de zomervakantie met twee weken, gekoppeld aan het verlengen van de herfst- en krokusvakantie van telkens één naar twee weken”, legt Karolien Bouchet uit. “Voor 20,5 procent van de respondenten mag de zomervakantie ingekort worden zonder de herfst- en krokusvakantie te verlengen. Andere voorstellen zijn het verlengen van de kerstvakantie en het invoeren van een volledige week vakantie in mei in plaats van het verlengde weekend.”

Maatschappelijke impact

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zei deze week in het Vlaams parlement dat het onderwijs momenteel wel andere katten te geselen heeft, maar dat hij het debat rond het inkorten van de zomervakantie niet uit de weg wil gaan. “Ik wil dat debat niet overhaast en goed onderbouwd voeren”, aldus de minister. “Daarom heb ik advies gevraagd aan de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) die naast het onderwijskundig perspectief ook de impact op vrijetijdsaanbod en kinderopvang zal bekijken. De Vlaamse Scholierenkoepel en de ouderkoepelverenigingen zullen via de VLOR hun stem kunnen laten horen. Het is niet zomaar een kwestie van enkele weken afknippen van de zomervakantie en klaar. Zo’n beslissing heeft immense consequenties voor zowel het onderwijs als voor de rest van de samenleving. Om een kijk te krijgen op de brede maatschappelijke impact heb ik ook aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen hierover advies gevraagd.”