Een eeuw oude mijningenieurswoning onderging een prachtige upgrade. Na het plaatsen van een mooie poolhouse in de tuin wilden de eigenaars ook het interieur van de woning aanpakken. Rekening houdend met de beperkende bouwvoorschriften is de woning in zijn originele staat behouden, en dat terwijl erin, onder en achter de woning een drastische verbouwing doorging.

(Tekst Kelly Cuypers / Beelden MAX8 Architecten)

De eerste prioriteit van de bouwheer was, bij aanstelling van MAX8 architecten als ontwerper, dat er een moderne poolhouse in staalbouw moest gebouwd worden bij de al aanwezige zwemvijver. Vervolgens vroeg de bouwheer de architect om het huis meer open te maken op de tuin en qua vormgeving meer af te stemmen op de moderne sfeer van de tuin.

Focuspunten

Het renovatieverhaal was groots met drie voorname focuspunten. “Eerst en vooral moest er meer licht binnenvallen en diende de woning zich meer op de tuin te richten. Alle slaapkamers dienden ook voorzien te worden van een eigen badkamer”, licht architect Tom Verheyen toe. “Als laatste punt moest er onder de uitbreiding een betonnen kelder gerealiseerd worden, voor gebruik als polyvalente hobbyruimte.”

De oude woning maakte deel uit van een beschermd dorpsgezicht. “De bijbehorende bouwvoorschriften waren behoorlijk beperkend, waardoor het karakter van het hoofdgebouw maximaal behouden moest blijven. Daarom zijn de in goede staat zijnde ramen behouden en is de bestaande oude houten trap met zorg gerestaureerd. Verder zijn er geen materialen hergebruikt, maar er is wel gezocht naar dezelfde oude bakstenen en hetzelfde oude voegwerk, om de zichtbaar blijvende delen van de achtergevel, die tijdens eerdere verbouwingen beschadigd waren geraakt, te herstellen en om ongewenste raamopeningen in de achtergevel haast onzichtbaar weg te werken. De achterbouwen van de woning waren gedateerd en tamelijk gesloten. Daarom werd gekozen om die af te breken en te vervangen door een glazen box.”

Omgaan met beperkingen

De oude woning vertoonde heel wat gebreken. De architect somt ze samen met de voorziene oplossingen op: “Om de niet-waterdichte kelder om te vormen en uit te breiden, werd de oude kelder gestript, behandeld tegen waterinsijpeling en volledig opnieuw afgewerkt met nieuwe vloeren en geschilderd. Een nieuw drainagesysteem rond de kelder met een pompput is aangebracht. De oude woning die zich boven de mijngangen van Beringen bevond, had ook al wat zettingen doorgemaakt, waardoor de vloeren en gevels niet langer waterpas waren. De vloeren zijn integraal vernieuwd.”

“De noodzakelijke vernieuwing van de elektrische installatie bood als mogelijkheid om domotica te installeren. Er waren ook al in meerdere fasen verbouwingswerken uitgevoerd aan het project, al dan niet voltooid, waarmee we rekening dienden te houden.”

In de tuin was er al een nieuw poolhouse gerealiseerd en een zwembad en een houten terras die allemaal in goede staat dienden te blijven tijdens de zware verbouwingswerken aan de woning. In de tuin was het ook opletten geblazen met het aanrijden van zware machines.

Opvallend onopvallend

Aan de straatzijde past de woning netjes in een 20ste-eeuws geheel. Maar aan de tuinzijde kreeg de woning een upgrade naar de 21ste eeuw en is er luxe, comfort en moderniteit binnen een groene oase in het stadsweefsel. In de tuin zijn moderne materialen verwerkt zoals staal, glas en hout, die contrasteren maar ook harmoniëren met de oude (bijna historische) bakstenen gebouwen. “Deze renovatie laat zien dat je niet per se groene open ruimte moet aansnijden om er een villa te bouwen om te genieten van groen, openheid en moderniteit. Het kan ook in een karaktervolle oude woning in een stedelijke context aangenaam en modern wonen zijn”, aldus Tom Verheyen.