Dit zijn je rechten als je architect zich niet aan het budget houdt

263

Als je wil bouwen of verbouwen heb je daar een budget voor. Kan je ervoor zorgen dat je architect iets ontwerpt dat binnen je budget valt? Wat kan je doen als hij zich daar niet aan houdt?

Je architect moet met jou een schriftelijke overeenkomst afsluiten. Hierin kan je je budget voor de werken opnemen. Verduidelijk wat er in dit budget allemaal begrepen is (afgewerkte woning, ruwbouw, BTW in of niet, …). Overschrijdt je architect het budget, dan kan je hem daarvoor soms aansprakelijk stellen. Veelal wordt aanvaard dat een overschrijding van het budget met 10 a 15 % aanvaardbaar is. Je kan je architect ook niets verwijten als je zelf wijzigingen aanbracht aan het oorspronkelijke concept.
Is je architect wel aansprakelijk voor de overschrijding dan kan je, als de werken nog niet begonnen zijn, vragen dat de overeenkomst wordt ontbonden. Je kan dan de erelonen die je hem al betaalde terugvragen en eventueel zelfs een schadevergoeding. Stel je het overschrijden van het budget vast op het einde van de werken, dan kan je een schadevergoeding vragen. Je moet de schade die je leed doordat de werken het budget overschreden bewijzen (bv. de kosten van een extra krediet).

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)