De herkomst van het F-woord

550

Het woord ‘Fuck’ stamt uit de middeleeuwen en hebben we te danken aan Roger Fuckebythenavele, een jongeman die graag aan sodomie deed…

Zinloos onderzoek, het bestaat wel degelijk. Gelukkig gaat het deze keer om Brits belastinggeld. Historicus Paul Booth, werkzaam aan de universiteit van Keele, wou wel eens weten waar de Engelse krachtterm ‘Fuck’ precies vandaan kwam.

In zijn niet zo stichtend onderzoek stootte de man op een zekere Roger Fuckebythenavele. Die Roger leefde tijdens het koningschap van Edward II (1284 – 1327). Vriend Roger werd in die tijd (1310) kennelijk opgepakt wegens bepaalde seksuele handelingen. Welke die mogen zijn, worden in de geschriften niet vermeld. Feit is wel dat onze Roger een familienaam heeft die nogal moeilijk te pennen valt, waardoor hij door de klerk dan maar werd afgekort tot fuck. Die afkorting kreeg zo gaandeweg een seksuele connotatie.

De eerste ‘fuck’ die als scheldwoord werd gebruikt, dateert – volgens etymologische boekjes – uit 1538. Een monnik noteerde in de marge van een manuscript van Cicero ‘o d fuckin’ Abbot’.

Enkele beroemdheden die het niet zo stichtende woord graag koppelen aan een lichaamsgebaar: