Stephan Coenen is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Om zowel de huurder als verhuurder de nodige bescherming te bieden, moet een woninghuurovereenkomst verplicht worden geregistreerd. Met de registratie van een huurovereenkomst krijgt de overeenkomst ‘vaste datum’. Dat wil zeggen dat niemand die datum nog kan betwisten en dat de overeenkomst bindend is voor derden.

  1. Huurder beschermen

Hiermee wil de wetgever de huurder een betere bescherming bieden, vooral in geval van verkoop van het verhuurde goed. Een huurovereenkomst met vaste datum is tegenstelbaar aan de koper van de gehuurde woning. Dit betekent dat de koper de huurovereenkomst zal moeten respecteren binnen de grenzen van de rechten en verplichtingen van de verhuurder.

  1. Wel of geen opzegtermijn

Ook voor de verhuurder is de registratie van cruciaal belang. Als een huurcontract voor een woninghoofdverblijfplaats niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden, kan de huurder het contract beëindigen zonder een opzeggingstermijn en zonder de betaling van een opzegvergoeding. De sanctie geldt zolang de registratie niet is gebeurd. Bij registratie is de huurder wel verplicht een opzegtermijn/-vergoeding na te leven. Nieuw onder het Vlaams Woninghuurdecreet is dat de sanctie bij niet-registratie ook mogelijk is bij huurovereenkomsten van korte duur (afgesloten na 01/01/2019).

  1. Taak van de verhuurder

Belangrijk: de registratie is gratis en het is de taak van de verhuurder om hiervoor te zorgen. De vastgoedmakelaar die belast wordt met een verhuuropdracht zal ook zorgen voor de registratie van de huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving.

www.cibweb.be