Stephan Coenen is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren, en het leven in een mede-eigendom.

De rentes voor het lenen van een woning liggen vandaag historisch laag. Voor veel mensen is het dan ook hét moment om op huizenjacht te gaan. Maar wat als je dit jaar je droomwoning gevonden hebt en je de verkoopovereenkomst al wil ondertekenen, maar de financiering nog niet 100% rond is?

  1. Verkrijgen van een lening

Zorg dan dat in de verkoopovereenkomst een opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening vermeld staat. Die clausule houdt in dat koper én verkoper hun akkoord nog laten afhangen van het feit of je al dan niet een lening krijgt. Zo zal de opschortende voorwaarde moeten vermelden over welk bedrag het gaat, binnen welke termijn de lening toegekend moet worden, en op welke manier de verkoper ingelicht zal worden of je nu al dan niet een lening hebt gekregen.

  1. Nodige inspanningen leveren

Let wel: eens het compromis getekend is, zal je als koper ook effectief de nodige inspanningen moeten doen om een lening te kunnen krijgen. Zo moet je bijvoorbeeld een leningsaanvraag indienen. Weigert de bank, doe dan zo nodig een ander financieringsvoorstel of wend je tot andere banken.

  1. Opschortende voorwaarde niet vervuld?

De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat je er alles aan gedaan hebt om een lening te bekomen, maar dat je toch overal op een njet stoot.  Weet dat de opschortende voorwaarde dan niet wordt vervuld en dat de verkoop als het ware nooit heeft bestaan. Het eerder betaalde voorschot krijg je dan netjes teruggestort. Geen overbodige luxe!

www.cibweb.be