Stephan Coenen is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren, en het leven in een mede-eigendom.

Het komt jammer genoeg soms voor dat een woningkoper na het sluiten van het compromis laat weten dat hij om persoonlijke redenen de koop toch ongedaan wil maken. Welke houding kan je dan als verkoper het best aannemen?

  1. Gedwongen verkoop

Aangezien de verkoop definitief tot stand komt na het ondertekenen van het compromis kan je de koper in principe dwingen om tot de aankoop van de woning over te gaan. Deze procedure duurt echter meestal lang en het pand zal dan ook niet verkoopbaar zijn in die periode. Zelfs indien de rechter de gedwongen uitvoering in het voordeel van de verkoper uitspreekt, is het onzeker of de koper over voldoende middelen beschikt om de koopsom uiteindelijk te betalen.

  1. Een schadevergoeding

Je kan als verkoper soms beter de koop laten ontbinden en een schadevergoeding eisen. Het is dan van belang om een tussenvonnis te vorderen over de ontbinding van de koopovereenkomst. Zo zal het pand nog relatief snel opnieuw verkocht kunnen worden. Daarmee vermijd je bovendien het risico dat er verkooprechten moeten worden betaald. Dikwijls voorziet het compromis in een schadevergoeding van 10%. In veel gevallen zal de rechter die 10% dan ook inderdaad toekennen.

  1. Minnelijke ontbinding

Een derde mogelijkheid is om het compromis minnelijk te ontbinden. Zelfs als je als verkoper geen schadevergoeding wenst, is een minnelijke ontbinding noodzakelijk om verkooprechten te vermijden.

  1. Conclusie

Gedwongen uitvoering van de verkoop wordt slechts aangeraden wanneer een goede verkoopprijs werd bekomen, je als verkoper bereid bent om lang te wachten op de koopsom én de koper solvabel is. Dikwijls is het beter om aan de rechter een ontbinding met schadevergoeding te vragen of aan te sturen op een ‘minnelijke ontbinding’.

www.cibweb.be