Als je een woning ‘sleutel-op-de-deur’ koopt, gebeurt dit doorgaans via één bouwbedrijf. Vandaag kun je voor dit belangrijk contract een beroep doen op een lid van het Charter der Woningbouwers. Zo ben je zeker van een vakbekwame en betrouwbare onderneming.

Een groep van bouwfirma’s vormen vandaag de leden van het Charter der woningbouwers. De leden zijn door de overheid officieel erkend in minimaal klasse 2 van categorie D. Op die manier leveren ze het bewijs dat ze op technisch, economisch en financieel vlak een gezonde onderneming zijn. Voor een klant geeft dit vertrouwen dat een bouwfirma goede referenties en solide bedrijfscijfers kan voorleggen. Dit laatste element wijst erop dat de onderneming niet direct failliet dreigt te gaan. De bouwfirma’s engageren zich uitdrukkelijk om de wettelijke belangen van de bouwheer na te leven.

Vijf pijlers

De woningbouwer met kwaliteitslabel garandeert vijf belangrijke pijlers. Ten eerste wordt er vooraf een totaalprijs vastgelegd. Een lid van het Charter vraagt als voorschot maar maximaal 5% van het contractbedrag. Wanneer tussentijdse facturen worden voorgelegd, dan kan dat alleen voor de al uitgevoerde werken. Bij de voorlopige oplevering heb je de gelegenheid opmerkingen te maken. Pas een jaar later volgt de definitieve oplevering. In die tussenliggende periode heb je kunnen merken welke mankementen er eventueel nog aan de woning zijn, zodat die nog kunnen hersteld worden. Tot slot is er nog de waarborg: als het werk niet volledig of niet correct wordt uitgevoerd, dan dient deze borgtocht als schadeloosstelling. Een ook niet onbelangrijk: in geval van ernstig conflict met de klant lopen ze niet zomaar naar de rechtbank. Ze proberen het geschil op te lossen door – via een neutraal bemiddelaar – tot een minnelijke schikking te komen. (kcw)

www.charterwoningbouw.be