CEO Mathias De Caluwe van Horeca Vlaanderen spreekt duidelijke taal: “Doen we niets, dan zijn meer dan 20.000 jobs weg”

19278

Nu de Nederlandse horeca op 1 juni de deuren opent, stijgt ook de druk in Vlaanderen. Voor meer dan 60.000 horeca-ondernemers wordt de onzekerheid slopend. Bij monde van CEO Mathias De Caluwe dringt Horeca Vlaanderen aan op duidelijkheid. “Het moet écht deze week.”

De volgende Nationale Veiligheidsraad is gepland voor woensdag 3 juni, maar nog zolang wachten op duidelijkheid is volgens De Caluwe geen optie. “De tijd tussen een beslissing op die dag en een eventuele opening vanaf 8 juni is gewoon te kort. Elke horecazaak – of het nu een hotel, café, restaurant, koffiebar of andere type zaak is – heeft voorbereidingstijd nodig. Eerst en vooral moet iedereen zijn zaak inrichten volgens de opgelegde veiligheidsmaatregelen. Maar er is meer. Er moeten voedingsmiddelen besteld worden, de tapinstallaties moeten gereinigd worden… Bij pakweg de kledingwinkels lag de stock gewoon klaar, bij cafés en restaurants is dat uiteraard niet zo. Daarom vragen we dat er deze week een beslissing is over de voorwaarden, zodat iedereen die noodzakelijke voorbereidingen kan starten. Een finale go kan dan op 3 juni, uiteraard allemaal onder voorbehoud van de gezondheidsevolutie.”

Zittend consumeren

Volgens De Caluwe was er de voorbije weken intensief en constructief sectoroverleg tussen de werkgevers en werknemersorganisaties en de expertengroep GEES over een veilige heropstart. “Het is nu aan de experten om de protocollen te valideren. Hierna moet de politiek deze goedkeuren zodat vervolgens de sectorgids kan worden verspreid. Dan weten onze ondernemers waaraan hun infrastructuur zal moeten voldoen. Hiervoor zijn fiches opgemaakt per type horecazaak voor zowel binnen- als buitenruimten. Ook zijn er richtlijnen waar zowel ondernemers, het personeel, leveranciers als de klanten zich aan moeten houden.”

“We hebben nood aan een echte horecacoalitie”

In die opstartfase wordt zittend consumeren allicht de norm, handgels onontbeerlijk, bedienend personeel met mondmaskers een realiteit en 1,5 meter afstand tussen de tafels de regel.

Haalbare en gelijke regels

Horeca is een enorm gediversifieerde sector en dat maakt de oefening niet eenvoudig. “Alleen met haalbare en gelijke regels voor iedereen, creëer je het noodzakelijke draagvlak”, aldus nog De Caluwe. “Daar dringen wij sterk op aan. Een voorbeeld: dezelfde parameters voor een café of taverne voor zowel het terras als de binnenruimte. Elke ondernemer moet bovendien de keuze hebben om gesloten te blijven en verder te kunnen rekenen op de ondersteunende maatregelen als de opgelegde optie niet rendabel is. De volksgezondheid primeert uiteraard, maar dan is dit de logica zelve.”

Horeca Vlaanderen kijkt ook naar Nederland. Daar is een duidelijke planning vooropgesteld, waarbij de maatregelen stelselmatig worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. “Zo geven we onze ondernemers een toekomstperspectief. Ze kunnen dan tijdig inspelen op een nieuwe fase of zoeken naar mogelijke alternatieven. Want de onzekerheid en ongerustheid zijn moordend voor onze ondernemers.”

Miljarden omzetverlies

De rekening loopt intussen steeds hoger op. Sinds de collectieve sluiting op 14 maart bedraagt het omzetverlies al 3,9 miljard euro. Uit een bevraging blijkt intussen ook dat 6 op de 10 horeca-ondernemers vreest dit jaar werknemers te moeten ontslaan. Mathias De Caluwe waarschuwt: “Onze sector had het al moeilijk vóór de coronacrisis. Zonder een pakket bijkomende steunmaatregelen zijn de gevolgen immens. Dinsdag in het parlement lichten we verscheidene scenario’s toe. Het is eenvoudig: doen we niets, dan gaan er de komende 12 maanden tussen de 20.000 en 36.000 arbeidsplaatsen verloren.”

“Restaurants en cafés zijn de living van onze samenleving”

De afgelopen weken vond er ook overleg plaats over extra steun voor de horecasector. “Klopt, we zijn in goed gesprek met de regering en hebben onze becijferde voorstellen op tafel gelegd. Dat de sectoren die het langst gesloten blijven, extra steun verdienen, daar kan geen discussie over zijn. Dat er een bijzondere inspanning nodig is voor de horeca lijkt ons logisch, aangezien de mediaan qua winstmarge in onze sector (1,2%) ver onder het Belgische gemiddelde ligt (4,3%). Ik reken de komende weken dan ook op alle partijen om de regering hierin vol te steunen om dit mogelijk te maken. We hebben nood aan een horecacoalitie”, roept De Caluwe op.

Impact op sociaal leven

Naast de harde economisch impact is er tot slot ook nog de weerslag op ons sociaal leven. “Cafés en restaurants zijn de living van onze samenleving. We vieren er geboortes, ontmoeten daar een lief, gaan er als jobstudent aan de slag of nemen er ook soms afscheid van elkaar. Horeca speelt een bepalende rol in alle fases van ons leven. Iedereen kijkt er dan ook naar uit om opnieuw iets te gaan eten of drinken. Net daarom voelt deze periode zo onwennig aan, net daarom verlangen we er allemaal zo hard naar. Graag duidelijkheid dus deze week en dan veilig afspreken op 8 juni.” (NBB)