Als Belg ben je na je dood sowieso een potentiële orgaandonor, zodat je na een plotse dood een mensenleven kunt redden. De voorwaarden: de overledene had een laatste woonplaats in België, OF staat langer dan zes maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister en er werd geen verzet aangetekend tijdens zijn/haar leven.

Wil je geen orgaandonor zijn, teken dan verzet aan bij je gemeente. Dit document komt terecht in een register dat wordt geraadpleegd bij elke potentiële orgaandonatie. Je kunt je in dat register ook heel uitdrukkelijk wél laten registreren als orgaandonor. Vul het formulier in op de website van Beldonor en bezorg het aan de Dienst Bevolking van je gemeente. Zorg ervoor dat je familie op de hoogte is van de beslissing. Vroeger konden verwanten van de eerste graad nog verzet aantekenen, maar dat is nu niet meer mogelijk. Het is ook een goed idee om een kaartje met naam en handtekening bij je identiteitskaart te steken met je uitdrukkelijke wens. Je kunt nu zelfs via een applicatie van Facebook aangeven dat je orgaandonor wil zijn. De restricties: orgaandonatie mag nooit gebeuren tegen betaling, donor en ontvanger blijven anoniem, het lichaam van de overledene moet met respect behandeld worden en zo snel mogelijk vrijgegeven worden.

-> Met dank aan DELA, meer info onder de rubriek ‘vooraf regelen’ op www.dela.be