Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Stel: je hebt zopas een charmant rijhuisje gekocht dat je grondig wil renoveren. Weet dan dat je verplicht bent om de verbouwingswerken – zowel kleine als grote – onder te brengen in een postinterventiedossier (PID). Hetzelfde geldt trouwens ook voor een nieuwbouw.

  1. Overhandigen aan nieuwe eigenaar

Het postinterventiedossier bevat tal van documenten die nuttig kunnen zijn bij latere werkzaamheden aan een woning of een appartement. Zo’n postinterventiedossier moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of een appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

  1. Zelf opmaken of uitbesteden

Dit dossier moet gedurende de hele levensduur bij het gebouw blijven en zal worden aangevuld met de nieuwe gegevens indien er zich wijzigingen aan het gebouw voordoen. Als verkoper kan je het dossier zelf opmaken of uitbesteden aan een veiligheidscoördinator die in dit soort dingen gespecialiseerd is.

  1. Voordeel

Voordeel van zo’n dossier is dat de nieuwe eigenaar, de huurder, en bij werken eventuele aannemers en architecten, geïnformeerd worden over de structuur van het gebouw en de gebruikte materialen in de woning.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar