Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Het zal je maar overkomen: een huis kopen en achteraf te weten komen dat het op een ‘vuilnisbelt’ is gelegen. Net om dat te vermijden, moet men bij de verkoop van een grond of een woning een bodemattest kunnen voorleggen.

  1. Bodemattest aanvragen

Zo word je als koper ingelicht over de eventuele verontreiniging van de grond. De inhoud van het bodemattest moet worden opgenomen in het compromis en in de authentieke akte. Het is aan de verkoper om het attest aan te vragen bij de OVAM. Maar let wel: een blanco bodemattest zegt alleen dat OVAM niet beschikt over gegevens rond de bodemkwaliteit. Om meer zekerheid te hebben dat de grond zuiver is, pols je het best eens bij het gemeentebestuur of de buurtbewoners.

  1. Wat met risicogronden?

Gaat het om een risicogrond – bijvoorbeeld omdat op de grond vroeger een tankstation of garage aanwezig was – dan kan de grond slechts met aanwezigheid van een bodemattest en een geldig oriënterend bodemonderzoek worden overgedragen. Wordt in een oriënterend bodemonderzoek een bodemverontreiniging aangetroffen, kan de overdracht voorlopig niet plaatsvinden. OVAM zal in dat geval de overdrager aanschrijven om een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering uit te voeren.

  1. Hoelang is een bodemattest geldig?

Voor niet-risicogronden blijft het bodemattest geldig en kan het hergebruikt worden voor de overdracht van gronden. Voorwaarde is wel o.a. dat de toestand van het terrein dezelfde blijft. Bij risicogronden hangt de geldigheid van het bodemattest dan weer samen met de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek.

www.cibweb.be