Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Onlangs kreeg ik een vraag van iemand die een woning wilde verkopen waarop er een recht van voorkoop rust. “Kan ik de woning dan niet zomaar aan eender wie verkopen?”, vroeg de man zich af. Wanneer er op de woning een voorkooprecht rust, betekent dit dat een persoon of overheidsinstelling voorrang heeft op alle andere kandidaat-kopers om het goed te kopen. En wel tegen dezelfde prijs en voorwaarden als die waaraan een andere kandidaat-koper bereid is het goed te kopen.

  1. Wettelijke voorkooprechten

In de praktijk bestaan zowel ‘wettelijke’ als ‘conventionele’ voorkooprechten. Wettelijke voorkooprechten bestaan er in het voordeel van pachters rond de gronden die ze pachten, maar ook overheidsinstanties, omwille van ruimtelijke ordening, natuurbehoud, …

  1. Conventioneel voorkooprecht

Een ‘conventioneel’ voorkooprecht vloeit niet voort uit een wet of een decreet, maar uit een contractuele afspraak tussen partijen. Denken we maar aan het voorkooprecht dat een huurder in zijn voordeel zou kunnen bedingen in het kader van een handelshuurcontract. Beslist de eigenaar om zijn pand te verkopen en vindt hij een goede kandidaat-koper, dan zal hij verplicht zijn om de handelshuurder eerst de kans te geven om zelf het pand tegen de gestelde voorwaarden aan te kopen.

  1. Informeren

Het is daarbij de taak van de vastgoedmakelaar om je te informeren of er op de woning die je wil kopen al dan niet een voorkooprecht rust.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar