Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Naast het EPC-attest, het keuringsattest voor elektriciteit, de verplichte vermelding van overstromingsgevoeligheid, … moet je sinds 2015 bij de verkoop of verhuur ook meedelen of een pand beschermd is of voorkomt op een inventaris onroerend erfgoed.

  1. Niet zomaar afbreken

Een voorbeeld: als je morgen een gebouw koopt dat als bouwkundig erfgoed staat geïnventariseerd, kan je dat niet zomaar afbreken of renovatiewerken uitvoeren, maar moet er aan specifieke vereisten voldaan worden.

  1. Stedenbouwkundige vergunning

Ook voor de meeste ingrepen aan een monument heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Net zoals je voor kleinere werken aan beschermde monumenten een toelating nodig hebt van het agentschap Onroerend Erfgoed.

  1. Wettelijk verankerd

De vastgoedmakelaar controleert vandaag sowieso al de erfgoedwaarde van een pand. Maar met deze regeling is het nu ook wettelijk verankerd. Wat er dan precies moet gebeuren? Wie een beschermd pand verkoopt, moet in de publiciteit én in het compromis vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. Voor woningen die onder geïnventariseerd erfgoed vallen, moet dit alles niet in de publiciteit worden opgenomen maar wel in het compromis.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar