Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Een eigen woning kopen is zowat de droom van elke Belg. Steeds vaker realiseert men deze droom door de aankoop van een appartement. Ruim een kwart van alle Belgen woont in een appartement. Om het leven in een mede-eigendom in goede banen te leiden, voorziet de wet een aantal regels. Een belangrijk gegeven is daarbij de vereniging van mede-eigendom (VME). Voor vragen kan je altijd bij je syndicus terecht.

  1. De VME ontstaat automatisch

De vereniging van mede-eigenaars ontstaat automatisch van zodra er twee of meer eigenaars in het gebouw zijn. De vereniging van mede-eigenaars is een rechtspersoon waarin alle individuele mede-eigenaars verenigd zijn en vertegenwoordigd worden. Elke mede-eigenaar is wettelijk verplicht om toe te treden tot de vereniging van mede-eigenaars.

  1. De zetel van de vereniging

De zetel van de vereniging van mede-eigenaars bevindt zich in het gebouw. Het doel van de vereniging bestaat uitsluitend in het behoud en beheer van het gebouw of de groep van gebouwen. De vereniging van mede-eigenaars wordt ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en krijgt een ondernemingsnummer dat op alle documenten van de vereniging moet vermeld worden.

  1. Het vermogen van de VME

De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel. Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars bestaat minstens uit een werkkapitaal en een reservekapitaal. De bijdragen aan de gemeenschap moeten op afzonderlijke rekeningen worden geplaatst. Deze rekeningen moeten op naam van de vereniging van mede-eigenaars worden geopend.

www.cib.be