Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Een brandende frietketel of een oververhitte gsm-lader, een ongeluk schuilt soms in een klein hoekje. Dat geldt ook voor appartementsgebouwen. In de statuten wordt doorgaans uitgebreid aandacht besteed aan de verzekeringen die de syndicus moet afsluiten in naam van de vereniging van mede-eigenaars. Maar let op: ook de individuele mede-eigenaar heeft werk aan de winkel.

  1. Blokpolis

Wanneer een brandverzekering wordt afgesloten voor een appartementsgebouw noemt men dit in de praktijk een blokpolis. Die verzekert het gebouw in zijn geheel, dit wil zeggen zowel de gemene delen als de private delen. Naast brand- of waterschade maakt de indekking van de burgerlijke aansprakelijkheid die te wijten is aan het gebouw ook een essentieel onderdeel uit van deze polis.

  1. Individuele brandverzekering

De schade aan de eigen inboedel of eventuele luxueuze verfraaiingen (bijvoorbeeld: een duur parket of een luxebadkamer) aan het appartement worden niet gedekt door de blokpolis. Daarvoor zal de mede-eigenaar zelf een individuele verzekering moeten afsluiten.

  1. Huurdersaansprakelijkheid dekken

Weet tot slot dat ook de huurder van een appartement zelf een verzekering moet afsluiten om zijn huurdersaansprakelijkheid te dekken en inboedel te beschermen.  Ook al zijn er een aantal situaties in het leven waar niemand liever aan denkt, toch ben je er maar beter op voorbereid.

www.cibweb.be