Het klinkt ongetwijfeld verrassend in de oren van heel wat mannen: Belgische vrouwen springen in het algemeen verstandiger om met geld dan mannen. Zo leren we althans uit een onderzoek dat aantoont dat vrouwen voorzichtiger en meer verantwoord omgaan met hun centen dan mannen.

Mannen zijn een pak nonchalanter en onbezorgder als het gaat over hun portemonnee dan vrouwen. Zo beoordeelt bijna de helft van de Belgische mannen zijn financiële situatie als goed of zeer goed, terwijl slechts 29% van de vrouwen daar hetzelfde over denkt. Dit blijkt uit het European Consumer Payment report, waarvoor Intrum Justitia 1.036 Belgen ondervroeg.

Mannen willen vaker lenen

Algemeen vinden vrouwen (78%) het belangrijker dat facturen stipt binnen de betalingstermijn vereffend worden dan mannen (68%). Vrouwen zijn een pak behoudsgezinder en financieel ook voorzichtiger. Dat blijkt onder meer uit het feit dat ze in vergelijking met de mannen veel minder bereid zijn om te lenen om consumptiegoederen te kopen (18% versus 11%). Slechts 4% van de vrouwen heeft er geen problemen mee om te lenen om een reis te kunnen maken, terwijl 14% van de mannen hier geen graten in ziet.

Plichtsbewuste vrouwen

Vrouwen zijn ook beter georganiseerd: ze laten minder vaak facturen ongeopend rondslingeren  (11% van de vrouwen versus 15% van de mannen). Ze kunnen ook beter inschatten welke rekeningen op het eind van de maand in de bus zullen vallen (60% versus 57%). Toch hebben meer vrouwen (36%) schrik om de brievenbus te openen en er nieuwe rekeningen aan te treffen dan de mannen (25%).
Net geen veertig procent van de vrouwen vreest ook dat er na het betalen van alle rekeningen niet voldoende geld overblijft om van te leven. Bij de mannen is dit slechts 27%.
Als ze dan al eens een factuur niet tijdig betalen, is dit hoofdzakelijk te wijten aan financiële problemen, niet aan nalatigheid (38% nalatigheid versus 54% bij de mannen). Ze zijn ten slotte ook meer begaan met de financiële opleiding van de kinderen: 84% van de moeders bevestigt dat ze haar kinderen met geld leert omgaan, versus 61% van de vaders.

(foto: iStock)