1 op de 3 ouders ongerust over schoolfacturen

Wanneer straks het nieuwe schooljaar start, brengt dit voor veel ouders ook financiële zorgen mee. 63 procent van hen geeft aan dat de schoolkosten het voorbije schooljaar gestegen zijn. “Het aantal ouders dat met de schoolrekening worstelt, is onaanvaardbaar hoog”, zegt Kim Bogaerts van de ouderkoepel van het vrij onderwijs VCOV.

Eind juni voerde VCOV een digitale bevraging over de schoolrekening uit bij 1.000 ouders. “9,6 procent van de ondervraagden zegt moeite te hebben om de schoolrekening vlot te kunnen betalen”, zegt directeur Kim Bogaerts. “33 procent of één op de drie ouders geeft aan ongerust te zijn over de schoolrekeningen voor het komende schooljaar. Ouders met kinderen in het secundair onderwijs maken zich meer zorgen dan zij die enkel kinderen hebben in het basisonderwijs. Deze cijfers zijn echt zorgwekkend. We zijn er ons van bewust dat we niet alle groepen bereiken met onze digitale bevraging. Het werkelijke aantal ouders dat ongerust is over de schoolrekening ligt wellicht nog veel hoger.”

Meerdaagse reizen

VCOV vroeg ook of de schoolkosten het voorbije schooljaar gestegen zijn. “Volgens 63 procent van de ouders is dat effectief het geval”, vervolgt Kim Bogaerts. “In het basisonderwijs vielen vooral de kosten voor uitstappen, toezicht, drank en eten, en zwemmen hoger uit. In het secundair onderwijs stegen naast de kosten voor schooluitstappen ook de uitgaven voor schoolboeken, kopieën en allerhande verplicht materiaal.”

“We vroegen de ouders ook meer informatie over de meerdaagse uitstappen. De helft zei dat hun kind het voorbije schooljaar op meerdaagse ging. Voor veel kinderen is dat een onvergetelijke gebeurtenis, maar 23,8 procent of bijna een kwart van de ouders vindt het niet echt de taak van de school om dit te organiseren. Voor 14 procent van de ouders was het moeilijk om de meerdaagse uitstap te kunnen betalen. Ook dit cijfer is wellicht slechts het topje van de ijsberg. In het secundair onderwijs moet 77 procent van de ouders nog eens zakgeld meegeven voor de meerdaagse”, weet Bogaerts.

Zware septembermaand

Een van de ouders voor wie de schoolrekeningen telkens weer zwaar doorwegen, is een moeder van drie kinderen uit het West-Vlaamse Houthulst die graag anoniem wil getuigen. “De schoolfacturen zijn een zware dobber”, vertelt ze. “Per kind zit je al gemakkelijk aan 100 euro per maand. Op de schoolrekening van mijn dochter in het lager onderwijs staan onder meer warme maaltijden voor zo’n 60 euro per maand en middagtoezicht, wat ongeveer 20 euro is. Bij de oudste kinderen gaat het onder meer over materiaal en kopietjes. Schooluitstappen worden doorgaans apart aangerekend, de facturatie daarvan gebeurt meestal gespreid. Voor drie kinderen samen gaat het maandelijks om een groot bedrag. Ik doe grote inspanningen om de schoolrekeningen te betalen, omdat ik niet wil dat de kinderen daarop aangesproken worden. September is altijd een maand met hele zware kosten: allerlei materiaal en boeken aankopen voor school, maar ook kosten voor de vrije tijd van de kinderen. Voor ouders met betalingsproblemen is op school een afbetalingsplan mogelijk. De school heeft ook contacten met de kinderarmoedestichting Pelicano die ouders helpt bij het betalen van bepaalde zaken.”

Toenemende zorgen

Volgens het Gemeenschapsonderwijs GO! heeft 13 procent van de ouders moeite om de schoolrekening te betalen. Dat aantal zit volgens hen in stijgende lijn. Vijf jaar geleden was zo’n 8 procent van het totale bedrag aan schoolfacturen binnen de scholen van het GO! achterstallig. Volgens afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux doen zijn scholen al jaren inspanningen om de schoolkosten voor ouders laag te houden. Eerder dit jaar werd nog een nieuwe visietekst rond kostenbewust beleid uitgetekend en lanceerde het GO! een oproep tot een maximumfactuur in het secundair onderwijs, naar het voorbeeld van het basisonderwijs.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zegt geen zicht te hebben op precieze cijfers rond onbetaalde schoolfacturen. “We horen wel dat de zorgen hierover bij onze scholen toenemen”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Crombez. “Daarom ondersteunen we hen bij het voeren van een kostenbeheersend beleid zonder aan pedagogische kwaliteit te raken. Dat kan bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar het gebruik van schoolboeken, een transparante communicatie met de ouders, het doorverkopen van turnkledij die nog van goede kwaliteit is of het oprichten van een sociaal fonds.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier